Ga direct naar inhoud
Nieuws

Erfgoed beter beschermd door hernieuwde samenwerking

20 juni 2018 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaan intensiever samenwerken. Zij tekenden zojuist een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Natuurmonumenten is Nederlands grootste particulier erfgoedbeschermer en ziet in de RCE een onmisbare partner op gebied van bescherming en behoud van en kennis over erfgoed.

ondertekening

Steeds vaker komt vanuit de maatschappij de roep om de herkenbaarheid en identiteit van cultureel erfgoed te behouden en te versterken. Door samen te werken komen Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beter tegemoet aan deze oproep. De samenwerking bevordert het duurzaam veiligstellen van erfgoed en de ontwikkeling ervan. Natuurmonumenten en RCE willen bovendien erfgoederen meer ‘beleefbaar’ maken, bijvoorbeeld door ze open te stellen voor publiek. Ook kennisontwikkeling en kennisuitwisseling zijn belangrijke pijlers van de samenwerking.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert en inspireert bij het behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed van Nederland. Op het gebied van monumentenzorg, archeologie, historisch landschap en museale collecties voert de Rijksdienst wet- en regelgeving uit. De RCE is onderdeel van het Ministerie van OCW. 

Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 700.000 leden en donateurs, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten beheert circa 107.000 ha natuurgebied en stelt dit open voor bezoekers. In 2017 bracht Natuurmonumenten haar nieuwe Erfgoedvisie uit, waarin zij de ambitie uitspreekt om samen met verenigingen, organisaties onderwijsinstellingen en alle Nederlanders een krachtige beweging te zijn voor het erfgoed in ons land. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “In de gebieden van Natuurmonumenten bevinden zich 1300 historische gebouwen, 400 archeologisch waardevolle plekken, 60 buitenplaatsen, 15 forten, 25 eendenkooien en 550 kilometer landschapselementen als houtwallen, dijken en knotbomen. De samenwerking met de RCE gaat ons enorm helpen bij het beschermen en beleefbaar maken van al dit erfgoed.”

Ondertekening

Vandaag ondertekenden Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en Susan Lammers (algemeen directeur RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op kasteel Hackfort. Niet voor niets vond de ondertekening plaats op deze plek; het komende jaar wordt het kasteel gerestaureerd, dankzij advies en kennis van de RCE. Naar verwachting is de restauratie in 2019 afgerond, waarna delen van het kasteel ingericht zijn als vakantieappartementen en als expositieruimte. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen.

hackfort

Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en Susan Lammers (algemeen directeur RCE).

Natuurmonumenten