Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europa lijkt eerste stap te zetten naar handhaven natuurbescherming

23 november 2015 | Natuurmonumenten

Op vrijdag 20 december heeft de Europese Commissie voor het eerst in het openbaar gediscussieerd over de uitkomsten van de onderzoeken naar de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Samen zijn ze de Grondwet van onze natuur.

Europa lijkt eerste stap te zetten naar handhaven natuurbescherming

Commissaris voor Milieu Vella gaf aan dat de Europese burgers intensief meekijken, dat blijkt de meer dan een half miljoen reacties van de burgers. Een historisch aantal en daarvan is de Europese Commissie zich ook bewust. Ook gaf hij aan dat hij zeker wist dat de Europese natuur er zonder de richtlijnen slechter aan toe zou zijn als nu. Verder stelde hij dat met alleen de natuurrichtlijnen de biodiversiteit niet zal worden gered ook op andere gebieden is actie nodig!

De noodzaak om ander beleid meer natuurvriendelijk te maken was een belangrijke rode draad in de discussie. In het bijzonder werd het landbouwbeleid op de korrel genomen. De voortgaande intensivering leidt er toe dat het in het landbouwgebied steeds doodser wordt maar ook dat de natuur in natuurgebieden wordt beschadigd door bijvoorbeeld een overdosis stikstof en fosfaat. De minister voor milieu van Luxemburg, de huidige voorzitter van de Europese Unie, riep zelfs concreet op om de landbouwsubsidies beter toe te snijden op hun bijdrage aan de biodiversiteit.

Negen lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland een brief naar Europa gestuurd waarin ze vragen om de Vogel en Habitatrichtlijnen niet open te breken maar juist werk te maken van de uitvoering! Ook Griekenland heeft zich inmiddels achter die boodschap geschaard. Helaas blijft Nederland achter. Opvallend was dat een aantal landen zoals Estland en Slowakije, die zich (nog) niet achter deze brief hebben geschaard, op de conferentie de natuurwetten wel steunden.

Onderzoekers, bedrijven en bedrijfsorganisatie zoals de vereniging van delfstoffenwinners, Energy UK, de Europese Landeigenaren maar ook de Europese jagers pleitten voor het behoud van de richtlijnen.

Voor Nederland sprak het ministerie van I&M zich uit voor een betere uitwisseling van best practices. De Secretaris Generaal van Economische Zaken zei dat we de krachten moeten bundelen om de richtlijnen uit te voeren niet om ze te betwisten. Mooie woorden maar nog geen klip en klare ondersteuning van de tien landen die volmondig hebben gezegd dat ze de natuurwetten niet willen openen. Natuurmonumenten heeft daar wel om gevraagd bij de nieuwe Staatsecretaris voor Natuur Martijn van Dam om het goede voorbeeld te volgen.

Op twitter kun je de highlights van de conferentie teruglezen op: #naturefit4all

Natuurmonumenten