Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

30 november 2017 | Marjolein Koek

Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot transitie van de landbouw

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Gisteren publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. Natuur- en milieuorganisaties vinden dat het nieuwe GLB de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw moet ondersteunen. In de Mededeling biedt de Commissie lidstaten de mogelijkheid om de landbouw doelgerichter te steunen. Echter, Europese ambities voor een echter transitie van de landbouw ontbreken, en door de keuze te maken voor meer zeggenschap van de lidstaten is een Europese landbouw die in balans is met zijn omgeving, verder weg dan ooit.

Dit vergt een omslag in denken en handelen. Om de balans te herstellen is een radicale omslag nodig. De landbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, de kwaliteit van de leefomgeving en het duurzaam op peil houden van de voedselproductie. De landbouw is onlosmakelijk met de natuur verbonden en kan onderdeel zijn van de oplossing. Een landbouw waarin weer ruimte is voor bijvoorbeeld kruidenrijke graslanden, gezonde bodems, schoon water en meer dieren zoals vogels en insecten.

Nederland kan in Europa stelling nemen voor een integrale en resultaatgericht aanpak voor heel Europa, ook buiten onze landsgrenzen. Bijvoorbeeld door boeren te stimuleren om stapsgewijs te verduurzamen op basis van meetbare resultaten. Kennisopbouw- en uitwisseling, pilots en lange termijn afspraken tussen boer en overheid mét gepaste beloning, zijn randvoorwaarden. Een verbetering van de monitoring en evaluatie van de resultaten is dan noodzakelijk. Structurele ondersteuning van boeren uit de publieke middelen van het GLB is alleen gerechtvaardigd als daar publieke diensten tegenover staan. Algemene inkomenssteun moet vervangen worden door een resultaatgerichte beloning voor natuur, landschap en milieu. Het nieuwe Europese beleid biedt zo de kans om Europese doelen en gezamenlijke uitdagingen op te pakken ten behoeve van een toekomstbestendige sector voor boer en natuur.

Bekijk de reactie

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter