Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europese natuurregels essentieel voor bescherming

21 maart 2016 | Natuurmonumenten

Vandaag, maandag 21 maart bracht Martijn van Dam, staatssecretaris van Natuur, Landbouw en Visserij goed nieuws. Hij liet de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Europese regels voor natuurbescherming, de Vogel- en Habitatrichtlijnen, essentieel zijn voor het beschermen van de Europese natuur.

Europese natuurregels essentieel voor bescherming

Europese natuurregels essentieel

Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland zijn blij met de stellingname van de staatssecretaris. Dankzij de Europese natuurregels komen planten en dieren die menigeen al had afgeschreven langzaam terug. Denk aan de otter die na bijna veertig jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, de kraanvogel die niet alleen broedt in het Fochteloërveen, maar ook in het Korenburgerveen en het Engbertsdijksveen. De zeearend leeft inmiddels alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen en broedt nu ook in het Zwarte Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. Ook de bever heeft zijn weg gevonden door heel het land en vorig jaar werd voor het eerst heel even de wolf gezien in Nederland.

Uitvoering regels moet beter

Maar er moet nog veel gebeuren. Het doel van de Europese Unie om uiterlijk in 2020 het verlies aan natuur te stoppen, is nog heel ver weg. In het algemeen verslechtert de natuur zelfs nog steeds in Europa. Een goede uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in heel Europa is cruciaal om te zorgen dat onze natuur dichtbij zich weet te herstellen en kan worden behouden. Op Europese schaal heeft meer dan driekwart van de dier- en plantensoorten die onder de Habitatrichtlijn vallen een ongunstige staat van instandhouding. Voor Nederland geldt hetzelfde, terwijl ons land als het gaat om leefgebieden zelfs het slechtste scoort van alle Europese landen. De natuurorganisaties verwelkomen dan ook de ambitie van de staatssecretaris om zich in te zetten voor een betere uitvoering.

Natuurmonumenten