Ga direct naar inhoud
Nieuws

Experimenteren met bodemleven in de Vuntus

17 juni 2020 | Olga Ekelenkamp

Natuurmonumenten en Wij.land experimenteren met het verbeteren van de bodem op natuurgraslanden in de Vuntus. In dit natuurgebied van Natuurmonumenten liggen zeven vergelijkbare graslanden, waarvan drie percelen de komende jaren anders worden behandeld. De achterliggende gedachte van dit experiment: als er heel veel leven in de bodem zit, zou dat ook effect kunnen hebben op de biodiversiteit bóven de grond.

Experimenteren met bodemleven

Kruidenrijker

Ecoloog Baukje Sijtsma en Warner Reinink, coördinator natuurbeheer, zijn sinds de start in 2019 betrokken bij het experiment. “De proef komt voort uit een cursus ‘Bodemleven’, die we samen met verschillende boeren in het kader van het project ‘Van Pachter naar Partner’ hebben gevolgd”, vertelt Warner. “De boeren waren benieuwd of een beter bodemleven inderdaad kan leiden tot een betere benutting van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem, zodat er minder mest nodig is. Voor de terreinen van Natuurmonumenten is vooral de vraag van belang of een beter bodemleven ook bij kan dragen aan het kruidenrijker krijgen van onze graslanden.  Kruiden  zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar dragen ook bij aan de gezondheid van het vee en zijn daarmee ook van belang voor de boeren.

 

Behandeling en beheer

Drie van de zeven percelen in de Vuntus worden, gedurende een aantal jaren, anders behandeld en beheerd. “Op drie percelen hebben we zeewierkalk en zeezout gestrooid,” legt Baukje uit. “Dit moet de mineralenbalans van de bodem ten goede komen.” Het beheer blijft op de zeven percelen hetzelfde, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden: “We maaien al vroeg in het jaar om ervoor te zorgen dat er steeds minder witbol aanwezig is en er dus meer ruimte komt voor kruiden. Daarna worden de percelen nabeweid, zodat we weer meer structuur in de graslanden krijgen. En dat is belangrijk voor insecten, zoals sprinkhanen en vlinders.” Effect

Aan het begin en aan het eind van het experiment worden er bodemmonsters genomen van alle zeven percelen. Baukje: “Als het verbeteren van het bodemleven effect heeft gehad, dan moeten we over een aantal jaren verschil kunnen zien tussen de drie behandelde percelen en de rest.” Het experiment zou niet alleen impact kunnen hebben op de biodiversiteit, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan een ander hedendaags probleem. “Een deelnemer aan het project ‘Van pachter naar partner’ uit Ankeveen is op zijn bedrijf al wat langer aan het experimenteren met het verbeteren van het bodemleven. Het lijkt erop dat de behandelde graslanden beter zijn doorworteld dan de referentiepercelen en beter in staat zijn om regenwater vast te houden. En dat is in droge perioden erg belangrijk. Uit recente bodemmonsters blijkt bovendien dat de behandelde percelen geen extra kunstmest meer nodig hebben om de grasproductie op peil te houden. Goed nieuws, want dat scheelt kosten voor de boer en wat niet opgebracht wordt aan extra meststoffen kan ook niet uitspoelen naar de sloten en naastgelegen natuurgebieden.”

 

YouTube

Wil je meer weten en zien over deze bodemleven-experimenten. Bekijk dan het YouTube-filmpje van Wij.land.

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp