Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Extra stroomgeul bij Marker Wadden

18 JUNI 2018 | Natuurmonumenten

Ten zuiden van Marker Wadden wordt een extra stroomgeul uitgegraven. Dat bevordert de ontwikkeling van natuur op Marker Wadden.

Rijkswaterstaat heeft, mede namens Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul gegund aan Van Oord. Het werk start volgens de planning begin 2019.

Meer ondiep water

Met de ontgraving van de stroomgeul van circa 900 meter wordt meer ruimte gemaakt voor de invang van slib onder water. Dat draagt bij aan het herstel van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. Het zorgt ook voor een robuuster ecologisch systeem op Marker Wadden.

De ontgraving levert ook een belangrijke bijdrage aan de aanleg van Marker Wadden. De eerste afgegraven laag, kleiige grond, is bestemd voor het vullen van twee compartimenten van Marker Wadden. De hoeveelheid ondiep en beschut water wordt hiermee met zo’n 150 hectare vergroot. Voor het opvullen van de compartimenten is drie miljoen kubieke meter kleiige grond nodig. De kleiige grond is belangrijk voor de ontwikkeling van natuur.

Natuurlijke oever

Onder de kleiige laag ligt een zandlaag. Een deel van het zand is bestemd voor versterking van de zuidelijke zandrand van het eerste eiland. Hierdoor ontstaat een natuurlijke oever die gunstig is voor de versterking van de ecologie van het eiland. 

Van Oord kan het overige zand aanbieden aan een marktpartij of inzetten voor eigen gebruik. Voor het ontgraven van de stroomgeul en het vullen van de compartimenten zet Van Oord zijn nieuwste cutterzuiger Biesbosch in. 

Planning

Het werk start volgens planning begin volgend jaar. De vergunning loopt tot eind 2026. De kleiige grond voor de compartimenten moet volgens een afgesproken werkwijze voor augustus 2019 zijn verwerkt.

Natuurmonumenten