natuurgebied

Fort Kijkuit

nieuws

Fort Kijkuit bij Hilversum ligt ‘bloot’

Natuurmonumenten restaureert het 19e eeuwse Fort Kijkuit bij Hilversum. Het fort, dat deel uit maakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, wordt eveneens uitgebreid met een kleine aanbouw. Om die reden is de dikke zandlaag die normaliter op het fort aanwezig is, tijdelijk verwijderd.

Het fort dat langs de provinciale weg N201 nabij Hilversum staat, ligt nog vijf dagen ‘bloot’, daarna gaat er weer een dikke laag zand overheen.

Herbestemming

Het eerste gebouw, het voormalige kruithuis waar vroeger wapens in werden opgeslagen, wordt omgetoverd tot een onbemande informatieruimte, daar bovenop komt een uitzichtpunt. Ook komt er bij het fort een aanlegplaats voor bootjes. Het tweede, en grootste, gebouw krijgt een kantoorfunctie voor de medewerkers van Natuurmonumenten. Ook komt er een vergaderruimte die te huren is. Het derde gebouw, de kazemat, wordt aan de buitenzijde hersteld. Vroeger stonden hier de vuurwapens opgesteld. Nu is het een winterverblijfplaats voor vleermuizen. Vanaf het voorjaar van 2015 is het fort klaar en toegankelijk voor publiek. 

Geschiedenis Fort Kijkuit

Fort Kijkuit is gebouwd tussen 1844 en 1847 en had het doel de grote steden van Utrecht en Holland langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie te beschermen. Het fort is zichtbaar van de provinciale weg N201 en vanaf het water. Rond 1885 bood het fort plaats voor een bezetting van ongeveer vijftig manschappen. Er is echter nooit gevochten vanuit het fort. Het fort biedt een unieke combinatie van natuur en historie.

 

Rondleiding voor pers

Op maandag 21 juli namen journalisten een kijkje op het fort onder leiding van de bouwkundige van Natuurmonumenten.  

Financiering

Het fort in Kortenhoef is eigendom van Natuurmonumenten. De restauratie wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Holland vanuit het budget voor het behoud en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Ook is geld beschikbaar gesteld vanuit het Europese LIFE project. Door in het fort een informatiecentrum te ontwikkelen over de  laagveengebieden in het bijzonder, kan een deel van de inrichting eveneens gefinancierd worden vanuit het Europese LIFE project “New Life for Dutch Fens”.

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

word nu lid