Ga direct naar inhoud
Nieuws

Goede ambitie RES Noord-Holland, maar geen zon en wind in natuur

20 april 2021 | Roos Kooiman

De Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties zijn grotendeels positief over de energieplannen uit de Regionale Energiestrategie 1.0. Toch zijn er drie locaties waar geen windmolens en zonneparken moeten komen; De Wieringerhoek, de Nes en het IJmeer.

Zonneveld

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuurreservaat zijn positief over de ambitie om in Noord-Holland Noord 3,6 TWh en in Noord-Holland Zuid 2,7 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Wel roepen ze gemeenten op om geen windmolens en zonneparken in natuurgebieden te plaatsen. Wieringerhoek, de Nes en het IJmeer zijn uniek vanwege het cultuurhistorische landschap, waardevolle en beschermde natuur of door de aanwezigheid van vogeltrekroutes. Daar zijn windmolens en zonnevelden ongewenst. Daarom roepen ze gemeenten op nogmaals te zoeken naar alternatieve locaties waar opwek van duurzame energie wel samen op kan gaan met natuur en landschap. Naast deze drie locaties dienen ook een aantal zoekgebieden beter te worden ingepast in landschap en natuur.

Alternatieve locaties

Met RES 1.0 draagt de provincie serieus bij aan het verminderen van klimaatverandering. Tegelijk hebben we nog meer duurzame energie nodig. De organisaties roepen provincie en gemeenten dan ook op om actief nieuwe zoekgebieden op te starten op plekken waar dat qua natuur, draagvlak en landschappelijk inpassing mogelijk is. Hiervoor verwijzen de organisaties naar alternatieven zoals ze die eerder hebben voorgesteld op de visiekaart Zon en Wind Noord-Holland. Alternatieve locaties voorkomen ook dat er zonne-atollen in het IJsselmeer aangelegd worden en er windmolens in het Markermeer bij de NES en in het IJmeer komen. Daar kunnen de natuurorganisaties zich echt niet in vinden. Het plaatsen van wind en zon in dit gebied heeft namelijk grote gevolgen voor de water-, en trekvogels en bovendien zijn deze natuurgebieden te waardevol om zulke ingrijpende plannen te realiseren.

De komende weken nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter