Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groen debat: Europa nodig voor natuurbehoud in Nederland en de wereld

17 mei 2019 | Marjolein Koek

Toekomstige Nederlandse Europarlementariërs willen een leidersrol van de Europese Unie bij mondiale natuurbescherming en -herstel. Dat verklaarden kandidaten van zeven partijen tijdens het Grote Groene verkiezingsdebat van IUCN NL, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.

de deelnemers van het debat

Tijdens het Grote Groene verkiezingsdebat op 16 mei 2019 bekenden de partijen kleur over landbouw, natuur en water. Grote overeenstemming was dat de Europese Unie zijn marktmacht moet gebruiken om in de handelsverdragen schadelijke producten te weigeren. De kandidaten onderkennen het belang van natuur voor de Europese welvaart  en willen het een topprioriteit maken op de Brusselse agenda. Het debat is terug te kijken via livestream.

New deal for nature nodig

De uitdagingen op het gebied van natuur, biodiversiteit en klimaat zijn gigantisch. “European overshoot day”, de dag waarop Europa meer grondstoffen gebruikt dan de aarde jaarlijks aankan, lag dit jaar al op 10 mei. Dat betekent dat als iedereen op aarde zo zou leven als in Europa, we 2,8 aardbollen nodig hebben. En hoewel er met het akkoord van ‘Parijs’ internationale doelen zijn gesteld voor het bestrijden van klimaatverandering, blijven de hoognodige internationale maatregelen voor natuurbescherming uit. Een “New Deal for Nature” is vereist om het verlies van biodiversiteit, desastreus voor mens en natuur, te stoppen. De kandidaten erkenden dit probleem. Europa is welvarend en heeft veel kennis op landbouwgebied. Daarom zou zij mondiaal een leidende rol moeten nemen in het proces van verandering. Echter Europa moet zelf ook hard aan de slag. De Europese natuur denderde de afgelopen 100 jaar achteruit. Vele soorten dreigen uit te sterven, van cruciale insectensoorten tot grote vissen als de steur.

Meer toezicht op regels

De Europese Unie kan een groot verschil maken door betere uitvoering en handhaving van regels voor natuurbescherming en de Europese Waterwet (KRW). De kandidaten vinden dat de Europese Waterwet - die nu wordt geëvalueerd -  Nederland veel goeds heeft gebracht: de maatregelen leidden tot schoner water. Alle kandidaten met uitzondering van de VVD zijn voor het behoud en een betere uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. PvdA en D66 wijzen hierbij op het punt dat juist de lidstaten aan hun verplichtingen moeten worden gehouden en pleiten daarbij voor Europees toezicht en handhaving. Dit punt is opvallend, omdat in een artikel van de Guardian stond dat naast de industrie, ook een aantal landen - waaronder Nederland - deze Waterwet juist willen afzwakken.

Over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw stelde mevrouw Haga van de Christen Unie: “Het aanpakken van gifbedrijven is een goed idee. De CU/SGP wil naar een landbouw zonder bestrijdingsmiddelen.”

Grote rol voor Europa

Partijen zijn soms zeer kritisch op Europa als het om onderwerpen als de landbouwsubsidies gaat. Maar de standpunten van de partijen over natuur en klimaat sluiten aan bij de uitkomst van de recente Eurobarometer, waaruit bleek dat Europeanen vinden dat natuur en klimaat onderwerpen zijn waarbij Europa een grote rol te spelen heeft.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter