Ga direct naar inhoud
Nieuws

GroenLinks in actie voor weidevogels

23 juli 2016 | Geeke Remmelts

Vandaag heeft Tweede Kamerlid Rik Grashoff namens GroenLinks de initiatiefnota ‘Vogels de Weidewereld In’ gepresenteerd. In de nota worden voorstellen gedaan om de achteruitgang van weidevogels zoals grutto en scholekster te stoppen.

GroenLinks in actie voor weidevogels

<p>Voor veel weidevogels is Nederland de belangrijkste broedplaats, omdat ons land een unieke delta is waarin voldoende water en voedselrijke gebieden elkaar afwisselen. Vanuit Europa heeft Nederland om die reden dan ook de verantwoordelijkheid én verplichting gekregen om deze vogels te beschermen. Ondanks maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen nemen de aantallen weidevogels dramatisch af. Intensiever gebruik van ons platteland door de agrarische sector is daar de belangrijkste oorzaak van.</p>
<p>GroenLinks stelt in de initiatiefnota concrete acties voor om deze achteruitgang te stoppen. “Natuurmonumenten waardeert het voorstel van GroenLinks”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. “Weidevogels horen bij het Nederlandse landschap. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ze niet verdwijnen, want die dreiging komt dichterbij." Maatregelen om weidevogels te beschermen hebben bovendien positieve effecten op het gehele platteland: meer bloemen en insecten, betere waterafvoer en een gezondere veehouderij. Van den Tweel: “Landbouw en natuur vormen geen tegenstelling, dit is ook het uitgangspunt voor GroenLinks en dat juichen wij toe."</p>
<p>“Een forse uitbreiding van gebieden waarin weidevogels hun jongen veilig kunnen laten opgroeien, vormt de eerste prioriteit. Een stevige ambitie is nu echt noodzakelijk. We roepen staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken dan ook op om deze handreiking van GroenLinks te benutten en nu echt werk te maken van de bescherming van weidevogels,” aldus Van den Tweel.</p>
<p>Lees meer in TROUW 23/07/2016 'Op de bres voor de grutto, kievit en scholekster.'</p>

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven