Ga direct naar inhoud
Nieuws

Half miljoen Europeanen steunt EU-natuurwetten

28 juli 2015 | Geeke Remmelts

Maar liefst 520.325 Europeanen (onder wie 33.000 Nederlanders) vinden dat de Europese Commissie niet mag tornen aan de Europese regels voor natuurbescherming.

Half miljoen Europeanen steunt EU-natuurwetten

Stem voor Natuur

De Europese Commissie evalueert nut en effectiviteit van de natuurwetgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn en het Europese netwerk van beschermde gebieden Natura 2000). De publieksconsultatie is hier onderdeel van. Meer dan 100 natuurorganisaties in heel Europa hebben het publiek de afgelopen maanden met de Stem voor Natuur (Nature Alert) campagne opgeroepen zijn stem te laten horen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie de regels onder druk van economische belangengroepen wil versoepelen. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. Het rapport van de Europese Commissie over deze ‘fitness check’ van de natuurwetgeving komt medio 2016, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Overwinning voor de natuur

De coalitie van natuurbeschermingsorganisaties, die in Nederland wordt geleid door Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten, bedankt iedereen die heeft meegedaan. “Het grote aantal reacties zien we als een overduidelijke overwinning voor de natuur! De Europese Commissie kan niet om al die mensen heen die vinden dat de natuur in de EU goed beschermd moet blijven”, zegt een woordvoerder.

Ruggengraat

De Europese natuurrichtlijnen vormen de ruggengraat voor bescherming van Europese natuur. Deze wetgeving is de afgelopen jaren effectief gebleken, zoals blijkt uit het eerder dit jaar gepubliceerde State of Nature rapport. Dit rapport biedt voor het eerst in de geschiedenis een volledige analyse van hoe het gesteld is met de Europese natuur.

Veel vogels bedreigd

Het netwerk van Europese beschermde gebieden - het grootste natuurnetwerk ter wereld - heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Door de Europese regels kon de kraanvogel zich in Europa herstellen. Aan de andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten deze gebieden; zo is een derde van de Europese vogels nog steeds bedreigd, waaronder soorten waar Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft zoals de grutto. En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat. De Europese natuurbeschermingsregels zijn niet alleen effectief, maar ook hard nodig stellen de milieu- en natuurorganisaties.

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven