Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hartkamp in Raalte maakt plaats voor wilde bloemen

19 juni 2019 | Jantine Wesselink

Afgelopen zaterdag 15 juni was er bij woonzorglocatie Hartkamp in Raalte een bruisende doe- en beleefdag. Waarbij ook wilde bloemen zijn ingezaaid. Natuurmonumenten stelde daarvoor zaaigoed beschikbaar. Hartkamp is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar bewoners en wijkbewoners samen werken aan een groene woonomgeving.

Hartkamp aalte maakt plaats voor wilde bloemen

Lokale initiatieven

Honderd jaar geleden stond Nederland nog vol wilde bloemen. In de wegberm kon je een veldboeket plukken en op akkers en weilanden was volop plek voor wilde bloemen. Dat is grotendeels verdwenen. En daarmee hebben insecten en vogels het ook moeilijk. Mede dankzij de lokale samenwerking zoals met het zorgwoonlocatie het Hartkamp in Raalte maken we meer plaats voor wilde bloemen.

Kom, beleef de Hartkamp

Hartkamp wil in de pluk - en moestuin de wijkbewoners met elkaar in contact brengen en hun woonomgeving groener maken. De tuin van de naast gelegen woonvoorziening heeft een belevingspad, met 30 vogelhuisje, informatieborden en vlinder- en bijenhotels. Het onderhoud van de tuin gebeurt door bewoners, tuinvrijwilligers en studenten van een van een groene praktijkschool.

Maak ook plaats voor wilde bloemen

Natuurmonumenten ondersteunt dit initiatief door het beschikbaar stellen van biologisch bloemzaad om daarmee de bloemen en de insecten een steuntje in de rug te geven. Samen zorgen we voor meer wilde bloemen in Nederland. Doe je ook mee?

Meer bloemen

inzaaidag Hartkamp Raalte

Jan Hendriks, voorzitter IVN Raalte en ambassadeur burgerinitiatief Hoge Broek helpt een handje met het inzaaien van wilde bloemen

Soortenrijkdom

Natuurmonumenten komt van oudsher op voor de belangen van de natuur en behoud van onze soortenrijkdom. We werken ook in Salland samen met boeren om landbouw duurzamer en natuurvriendelijker te maken. Ook voeren we campagne om insecten te redden en in het verlengde zetten we ons nu in voor meer wilde bloemen in Nederland. Binnen onze natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur.

Natuurmonumenten bij Raalte

In de omgeving van Raalte beheert Natuurmonumenten enkele bijzondere natuurparels, zoals bijvoorbeeld het enorm bloemrijke Hoge Broek. Bijzonder hier is het burgerinitiatief van een enthousiaste groep leden van Natuurmonumenten (ledencommissie) en het IVN Raalte. Zij maken zich hard voor ontwikkeling en beheer van de natuur in het Hoge Broek.

Orchideeën
2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink