Deltadossiers

nieuws

Help, de Oosterschelde verzuipt

Fotograaf: Fitis

Op 17 juli vraagt Natuurmonumenten tijdens de visserijdagen in Bruinisse aandacht voor de zandhongerproblematiek in de Oosterschelde. Op dit moment gaan tientallen hectare slikken- en schorren verloren; plekken die erg belangrijk zijn voor de duizenden kust- en trekvogels en de zeehond.

Zandhonger

In de Oosterschelde is door de aanleg van de Oosterscheldekering de balans tussen eb en vloed verstoord. De hoge golven voeren het zand nog steeds van de platen weg, maar de vloedstroom is te zwak om het terug te brengen. Door de aanleg van de Deltawerken is de getijdenwerking met 30% afgenomen, waardoor het zand niet meer wordt aangezet. Dit proces noemen we zandhonger. Langzaam maar zeker worden de gevolgen hiervan merkbaar: zandplaten, schorren en slikken worden kleiner en komen minder lang droog te staan.

Kenmerkend landschap verdwijnt

Per jaar verdwijnt er zo’n 50 hectare zandplaat en slik. In 2050 is naar schatting een derde van het voor zo kenmerkende slikken en schorrengebied onder water verdwenen. Dat betekent dat de dijken extra moeten worden verstevigd, dat er geen rustplaatsen meer over zijn voor ruim de ruim vijftig zeehonden die in de Oosterschelde leven en er niets meer te eten is voor de honderdduizenden kustvogels die hier tijdens de trek komen aansterken.

Zet je zandtekening!

Wat is er nodig is om dit probleem op te lossen? Af en toe een fikse berg zand om te platen op te hogen. De natuur doet de rest. De zandsuppletie dit najaar bij de Oesterdam is een van de belangrijke maatregelen om de zandhonger te stillen. Maar op de lange termijn is er meer geld en politieke steun nodig voor nieuwe zandsuppleties. Kom daarom samen met Natuurmonumenten in actie en zet je zandtekening. Alle zandtekeningen worden eind dit jaar of uiterlijk begin 2014 overhandigd aan minister Schultz. Dit gebeurt als het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken.

Wij staan donderdag 17 juli 2013 van 10.00 tot 18.00 uur in het centrum van Bruinisse op Schouwen-Duiveland.

word nu lid