Ga direct naar inhoud
Nieuws

Help mee, bescherm de Europese wateren

31 januari 2019 | Shanti Haas

Water is onze bron van leven - zowel voor de natuur als voor de mens. Van de vrij stromende rivieren die vissen en vogels nodig hebben om te overleven tot het schone water dat bij jou uit de kraan komt. Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door Europese regelgeving. Helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken. Dat willen we niet laten gebeuren. Help mee ons water te beschermen, teken de petitie!

Nieuwkoopse Plassen

Laat je stem horen en teken #protectwater!

 

Waterwet

Onze rivieren, meren, grondwater en moerassen worden beschermd door de Europese Waterwet. Deze Waterwet wordt nu geëvalueerd. Terwijl je dit leest, proberen veel lidstaten de wet te verzwakken. De jarenlange inzet om ons water schoon te krijgen en te herstellen stelt dan niks meer voor. Maar als we met z’n allen laten weten hóe waardevol schone rivieren, meren en moerassen zijn, kunnen we voorkomen dat ons water zijn bescherming verliest.

#Protect Water

Ruim honderd natuur- en milieuorganisaties in Europa zijn de campagne #ProtectWater gestart voor de bescherming van Europese wateren, zoals rivieren, beken, meren en grondwater. Natuurmonumenten ondersteunt de actie en roept iedereen op om zijn stem te laten horen bij de Europese Commissie.

Water, bron van leven

Volgens de laatste gegevens is 60% van de Europese wateren niet gezond. Mensen leggen waterrijke gebieden al eeuwenlang droog voor landbouw, industrie en bewoning. De kwaliteit van riviernatuur is verslechterd door baggeren en vervuiling en leefgebieden van vissen en vogels zijn vernietigd. Niet alleen de natuur ondervindt negatieve gevolgen, ook wij krijgen steeds vaker te maken met overstromingen en droogtes en op langere termijn een slechtere waterkwaliteit. Dit heeft in de toekomst ook effect op jouw drinkwater.

Uitstel en afzwakken doelen

Met de Europese waterwet, de zogenaamde Kaderrichtlijn Water, beloofden overheden om al het oppervlakte- en grondwater te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten onze rivieren, meren en moerassen op orde zijn. Om dat te bereiken moeten de handen uit de mouwen worden gestoken en veel maatregelen worden getroffen. Dat is niet makkelijk daarom grijpen veel lidstaten de evaluatie aan om te pleiten voor uitstel en afzwakken van doelen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Laat je stem horen en teken ook #protectwater!

Ruim 200.000 mensen lieten al hun stem horen voor schone rivieren en meren in Europa. Tot 4 maart kun je ook je stem laten horen, zodat onze rivieren, meren en moerassen beschermd blijven door de Europese Waterwet.

De Europese Commissie wil jouw mening weten en heeft een vragenlijst opgesteld. Wij hebben de antwoorden ingevuld die ervoor zorgen dat de waterwet onveranderd blijft. Dit is de enige kans om je stem te laten horen: teken de petitie en #protectwater!

Laat je stem horen en teken ook #protectwater!

 

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter