Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel trilveen in de Oostelijke binnenpolder Tienhoven

16 juli 2019 | Tamara Overbeek

Het trilveen in de Oostelijke binnenpolder Tienhoven is al aan het herstellen, terwijl de natuurinrichting nog maar net is afgerond. Doordat er vorig jaar grond is afgegraven, kan het kwelwater beter aan de oppervlakte komen. Dit kalkrijke grondwater verlaagt de zuurgraad van de grond, waardoor veenmos verdwijnt en trilveen meer kans krijgt. Boswachter Warner Reinink van Natuurmonumenten is erg blij met dit snelle resultaat.

Rietorchissen in de Kortenhoefse plassen

Wilde orchideeën

Trilveen is een fase in de verlanding van water naar land. Het is een soort drijvend land wat bestaat uit mossen, zegges en riet. Bloemen als wilde orchideeën en waterdrieblad kleuren deze bijzondere natuur en lokken veel insecten. En die vormen op hun beurt weer voedsel voor vogels als de zwarte stern en de tureluur. “Een welkome bijdrage aan de biodiversiteit!”, aldus boswachter Warner.

Topnatuur

De Oostelijke binnenpolder Tienhoven hoort bij het Natura 2000 gebied ‘Oostelijke Vechtplassen.‘ Natura 2000 gebieden zijn door Europa aangewezen als topnatuur. De provincie Utrecht heeft hier van 2017 – 2019 veel werk verzet om er een uniek aaneengesloten wetland van te maken.

 

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek