Ga direct naar inhoud
Nieuws

Inloopbijeenkomsten Transitie Landelijk Gebied Groningen

24 februari 2024 | Geert Teerling

De provincie Groningen is hard bezig met het opstellen van een plan over de grenzen en leefbaarheid van het Groninger platteland. Dit jaar wil de provincie samen met belanghebbenden de tijd nemen om per gebied te komen een gebiedsplan. In de maanden mei / juni zijn de volgende inloopbijeenkomsten gepland waar opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen worden gepresenteerd.

Natuur en Landbouw - Natuurmonumenten

Gebiedsplan 2024

Het Gebiedsplan 2024 gaat over de toekomst van ons platteland, over het herstel van natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het verbeteren van de kwaliteit van het water en voor behoud van een landbouwsector die hieraan bijdraagt. In juni 2023 zijn voor belangstellenden per gebied zeven inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin informatie is gegeven over het proces naar een gebiedsplan 2024, de opgaven in het eigen deelgebied en de mogelijke oplossingsrichtingen.  Uitgangspunt daarbij was de in januari 2023 door De Provinciale Staten vastgestelde startnotitie Transitie Landelijk Gebied, een informatief omvangrijk document.   

Inloopbijeenkomsten mei/juni

Voor dit jaar gaat de provincie samen met belanghebbenden de tijd nemen om per gebied te komen tot een plan dat uiteindelijke zal leiden tot het gebiedsplan voor de gehele provincie. De eerste gesprekken per deelgebied zijn in de periode december – februari geweest. In de maanden mei / juni 2024 zijn de volgende inloopbijeenkomsten gepland waar opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen worden gepresenteerd.       

De provincie schrijft op hun website: “De provincie vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil kan meedenken in het gebiedsplan. Het is de bedoeling dat er in mei/juni in ieder deelgebied een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd, waar ook de inwoners voor worden uitgenodigd. Daarnaast zullen er in de loop van dit jaar meer bijeenkomsten zijn en andere mogelijkheden om mee te denken. In de eerste plaats is een vertegenwoordiging betrokken van verschillende sectoren en vervolgens grondeigenaren en gebruikers en belangenvertegenwoordigers landelijk gebied.” 

Groningen

Als ledencommissie Groningen volgen we deze ontwikkelingen en laten ons over de stand van zaken regelmatig informeren door de boswachters van Natuurmonumenten. De natuurorganisaties in Groningen werken nauw met elkaar samen.

Natuurmonumenten is in de provincie Groningen betrokken bij een drietal deelgebieden en bij de vier andere deelgebieden zijn de andere natuurorganisaties in Groningen betrokken. Het leek ons in dit stadium van het proces goed om de leden van Natuurmonumenten en inwoners in één van de deelgebieden te informeren over de in mei/juni geplande bijeenkomsten.  

Wil je meer lezen over de Transitie Landelijk gebied en de deelgebieden klik dan hier of stuur een berichtje naar:  [email protected] 

Geert Teerling