Ga direct naar inhoud
Nieuws

Investeer in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

07 februari 2020 | Marjolein Koek

Minister Schouten maakte vanmiddag maatregelen bekend die ervoor moeten zorgen dat de stikstofuitstoot door de landbouw wordt teruggedrongen. Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn blij dat er een maatregelenpakket op tafel ligt, maar benadrukken dat de investeringen moeten zijn gericht op de transitie naar natuurinclusieve landbouw en op natuurherstel.

Natuur en landbouw

In de brief staat nog niets concreets over investeringen in natuurherstel. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “De oplossing schuilt juist in een tweesporenaanpak: terugdringen van uitstoot én versterken van de natuur. Het kabinet moet inzetten op de realisatie van een natuurnetwerk zoals bij de oorspronkelijke ecologische hoofdstructuur het plan was. Zo’n natuurnetwerk zorgt voor natuur die tegen een stootje kan. We benadrukken dat hierover snel duidelijkheid moet komen.”

Investeer in natuurinclusieve landbouw

De natuurorganisaties pleiten voor ruimhartige ondersteuning aan boeren die de transitie naar natuurinclusieve landbouw willen aangaan. Een transitiefonds en het beschikbaar stellen van gronden voor extensivering passen daarin goed. “Daarmee bieden we toekomstperspectief aan de boer en loopt hij niet over een paar jaar weer tegen (nieuwe) grenzen aan. Investeringen in technische oplossingen –gesloten stalsystemen, luchtwassers – zorgen op korte termijn voor reductie, maar zijn niet genoeg om op langere termijn een gezonde landbouwsector én een gezonde natuur zeker te stellen.

Halveer de uitstoot in 2035

Wij vinden: halveer de totale stikstofuitstoot met de helft, vóór 2035. Maar het Kabinet spreekt niet over een wettelijke borging van een streefwaarde voor reductie en een daar aan gekoppelde termijn. Van den Tweel: “Dat is wat ons betreft onmisbaar, want hiermee geef je zowel aan boeren als aan natuurbeschermers duidelijkheid en juridische zekerheid

Verplaatsen van het probleem

Het kabinet kiest ervoor om bij sanering de dierrechten in te nemen en dat juichen Natuurmonumenten en LandschappenNL toe. “Het is de enige manier om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst. Voor dierrechten die bij saldering vrijkomen moet het uitgangspunt zijn dat die rechten alleen benut mogen om lokaal (startende) boeren te helpen bij de transitie naar natuurinclusief en grondgebonden.

Hetzelfde geldt voor het herbestemmen van gronden die vrijkomen als een boer ervoor kiest te stoppen met zijn bedrijf. Om ervoor te zorgen dat er geen ongecontroleerde opkoop en bestemmingswijziging van veehouderij en hun gronden ontstaat, wil de minister hier samen met de provincies regie op voeren. Van den Tweel: “Goed dat de minister hier regie op wil houden. De gronden die na overname beschikbaar komen, moeten een extensieve landbouwfunctie of een natuurfunctie krijgen. Zodat bestaande natuur robuuster wordt en gebieden met elkaar worden verbonden.”

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter