Ga direct naar inhoud
Nieuws

Jong Grut

13 maart 2018 | Natuurmonumenten

Het gezegde: ‘In mei leggen alle vogels een ei’ klopt niet. Kijk naar buiten!
Het is maart en net weer een beetje warmer, maar de vogels vliegen nu al af en aan met pluisjes en takjes in hun snavels. De lente hangt in de lucht dus ze hebben haast; nesteldrang.

Jonge meerkoet door Ben Walet

Geboortegolf

Sommige vogels zitten al op eieren of hebben zelfs al jongen. De bosuil, bijvoorbeeld. Die leggen soms al in december eieren. Aalscholvers, uilen en reigers zijn ook vroeg. Deze maand nog betrekt al zo’n vijf procent van de mezen hun nest. Kieviten, meerkoeten, buizerds, pimpelmezen, grutto’s en boomklevers volgen dit voorbeeld. En dan is het wachten op een geboortegolf die van april tot juni zijn hoogtepunt heeft.

Honden aan de lijn

Nu de winter echt voorbij is, moeten we plaats maken voor de natuur. Niet alleen voor de vogels, maar ook voor andere dieren die nu jongen krijgen en daardoor kwetsbaar zijn. Zo hebben we al jonge haasjes gezien in het veld. Reden voor de boswachter om iedereen te vragen hier rekening mee te houden. Dus blijf op de paden en houd je hond aan de lijn. De kat binnenhouden is misschien lastig, maar hem/haar een bel ombinden, helpt vast.

Als boswachters trekken we de komende maanden extra vaak de natuurgebieden in om mensen eraan te herinneren waarom de rust voor dieren juist nu zo belangrijk is.

Natuurmonumenten zorgt voor al het jonge en het oudere grut in de natuur, samen met al onze leden en donateurs. Nog geen lid? Sluit je dan nu aan bij de grootste natuurclub van Nederland.

Natuurmonumenten