Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kabinet investeert 110 miljoen in nature-based solutions

28 februari 2023 | Marjolein Koek

Het Kabinet maakte op 27 februari bekend 110 miljoen euro te investeren in NL2120, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk. In dit kennisprogramma werkt Natuurmonumenten met overheden, anderenatuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen.

Donderen klimaatbuffers Dwingelderveld

NL2120, dat wordt gefinancierd via het Nationaal Groeifonds, is wereldwijd het grootste samenwerkingsverband op het gebied van nature-based oplossingen. We kunnen de natuur inzetten als bondgenoot om zowel droogte als wateroverlast aan te pakken. Als we de natuur de ruimte geven om het water op te vangen, bijvoorbeeld in natuurlijke overstromingsgebieden, kan ze als spons fungeren en is in tijden van droogte meer water beschikbaar. Natuurmonumenten is de afgelopen jaren gestart met de aanleg van klimaatbuffers. Een aanpak die werkt en waar wij de komende jaren dan ook volop mee doorgaan. Deze kennis en ervaring nemen wij mee in NL2120.

Van technische naar natuurlijke oplossingen

Nederland is kampioen maakbaarheid. Het landschap is voorzien van kustbescherming van staal en beton en het waterpeil is verlaagd om land bruikbaar te maken. Maar technische oplossingen hebben een grens. Kennis- en innovatieprogramma NL2120 focust op nature based oplossingen, die aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem. Ze werken daardoor beter voor behoud van biodiversiteit en zijn beter bestand tegen klimaatverandering. NL2120 heeft een looptijd van 10 jaar en gaat naar verwachting een cumulatieve groei van het Nederlandse BBP van 1 miljard euro opleveren. De kennis en inzichten die dit programma opleveren worden niet alleen in eigen land toegepast, maar ook geëxporteerd. Naast een klimaatbestendige inrichting van Nederland vergroot het kennisprogramma daarmee ook het verdienvermogen van Nederland. Uitdagingen van deltasteden en bodemdalingsgebieden zijn immers mondiaal.

Wereldwijde groei

Nature-based oplossingen zijn de laatste jaren onderdeel geworden van internationale verdragen, zoals de Europese Green Deal en het Global biodiversity framework van de Verenigde Naties. Bekende voorbeelden in Nederland zijn kustversterking met zand en stadsparken voor wateropvang en verkoeling. De markt voor nature-based oplossingen groeit razendsnel. Zo neemt besteding vanuit internationale klimaatfondsen naar verwachting toe tot 700 tot 800 miljard euro in 2050. Het kennisprogramma richt zich onder andere op bodemdalingsgebieden. In Friesland gaat het consortium experimenteren in een innovatiepolder van 105 hectare waar het waterpeil wordt verhoogd. Het doel is om de bodemdaling en de grote hoeveelheid broeikasgassen die hierbij vrijkomen af te remmen. Het is een voorbeeld van concrete oplossingen die moeten leiden tot nieuwe, toekomstbestendige en economisch rendabele vormen van landgebruik. In de regio Rotterdam-Dordrecht lopen er pilots met getijdeparken, waarbij harde oevers zijn vervangen door geleidelijk aflopende groene oevers. De invloed van eb en vloed keert daarbij terug, wat bijdraagt aan biodiversiteit. Een andere focus is de toename van groen in de stad, wat de leefbaarheid vergroot en hittestress vermindert op warme dagen. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van natuurlijke oplossingen voor concrete uitdagingen, die écht het verschil kunnen maken.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter