Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kamer kiest weg naar minder bestrijdingsmiddelen

05 juli 2019 | A. Zandt

Gisteren nam de Tweede Kamer verschillende moties aan, die zich richten op het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik. Natuurmonumenten is blij met deze uitkomsten. Het draagt bij aan de terugkeer van insecten en vogels in het landelijk gebied.

spuiten akker naast woonwijk

Einde gele lente

De Kamer hecht veel waarde aan het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. In totaal werden dertien moties ingediend die vragen om een verandering van de wet- en regelgeving. Een motie van Tjeerd de Groot (D66) zorgt ervoor dat eindelijk een einde komt aan het doodspuiten van graslanden en akkers in het voorjaar. De afgelopen jaren nam de publieke verontwaardiging toe over de gele velden, waar door spuiten met glyfosaat grote oppervlakten vol dode, gele plantenresten overblijven. De agrarische sector krijgt tot 1 oktober 2019 de tijd om zelf afspraken te maken, en anders zal de minister een verbod instellen.

Spuitvrije zones

Drie aangenomen moties gaan zorgen dat het spuiten van bestrijdingsmiddelen vlakbij woningen en speelplekken van kinderen verleden tijd wordt. Dankzij Partij voor de Dieren, PvdA, SP en GroenLinks moet de minister spuitvrijezones instellen. Dat is nodig, zolang de precieze effecten van de bestrijdingsmiddelen niet bekend zijn. Uit blootstellingsonderzoek van het RIVM blijkt dat restanten van bestrijdingsmiddelen in huizen, op kinderspeelgoed en in natuurgebieden werd aangetroffen. Die restanten zijn hoger als mensen binnen een straal van 250 meter rond een akker wonen. De motie is een overwinning voor het burgerinitiatief Meten = Weten, dat al langer pleit voor spuitvrije zones. Natuurmonumenten vindt dat dezelfde afstandsnormen moet gelden voor natuurgebieden.

Gele lente

In de lente kleuren veel weilanden en akkers geel doordat de planten worden doodgespoten met glyfosaat

Zo weinig mogelijk

De landbouwvisie 2030 gaat uit van het terugdringen van bestrijdingsmiddelen naar een minimum. Gebruik zou alleen moeten plaats vinden als er geen andere opties zijn. De Tweede Kamer heeft de minister nu gevraagd om met concrete doelen te komen voor het terugdringen ervan. Daarnaast vindt de Kamer dat er een betere beoordeling van de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen nodig is. Minister Schouten van het ministerie van LNV is nu aan zet om de moties uit te voeren. Zij zal ervoor moeten zorgen dat wens van de politieke partijen, en die van vele bezorgde burgers, nu snel praktijk wordt.

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter