Ga direct naar inhoud
Nieuws

Koop Weleda producten en steun Natuurmonumenten!

14 maart 2022 | Natuurmonumenten

Wie tussen 14 maart en 3 april een100% natuurlijk verzorgingsproduct van Weleda koopt, steunt automatisch Natuurmonumenten. Tijdens de actieperiode geldt er een korting van 25% op alle Weleda producten. Per verkocht product gaat een deel van de opbrengst naar diverse klimaatbuffer projecten in Nederland. Klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor het opvangen en vasthouden van water. Samen kiezen we voor de natuur als bondgenoot.

Naardermeer

Klimaatverandering zorgt voor extreme droogte. Dit leidt tot onherstelbare schade aan de natuur. Landschappen verschralen en plant- en diersoorten verdwijnen. Klimaatverandering zorgt ook voor wateroverlast. Er valt meer neerslag en regenbuien worden heviger. Deze grotere hoeveelheden water worden niet vastgehouden, maar zo snel mogelijk afgevoerd. Met als gevolg overstromingen zoals in de zomer van 2021. Om met deze twee extremen om te gaan, moet de natuur de ruimte krijgen om als spons te fungeren: water opvangen in natte tijden en vasthouden voor drogere tijden. In de klimaatbuffers die Natuurmonunumenten de afgelopen jaren in natuurgebieden heeft aangelegd, krijgt de natuur deze ruimte. Vandaar ook dat wij hier de komende jaren volop mee doorgaan.

Klimaatbuffers gaan vaak samen met een betere waterkwaliteit, een betere drinkwatervoorziening, duurzame landbouw en ruimte voor recreatie. Maar geeft ook opnieuw ruimte aan de natuur en dus geeft het ook een boost aan biodiversiteit.

Dit jaar gaat een deel van de bijdrage van de biodiversiteitscampagne van Weleda naar natuurgebied Lampenbroek

Natuurgebied Lampenbroek ligt onder Klarenbeek in de provincie Gelderland. Door het gebied stromen drie beken: de Verloren Beek, de Loenense Beek Noord en de Voorsterbeek. Omdat deze beken diep zijn ingesneden in het landschap komt het grondwater vooral in de beken terecht en minder in het natuurgebied. Door de lagere grondwaterstanden in het natuurgebied neemt de afwisseling in bloemen, planten en dieren elk jaar verder af. De lagere grondwaterstanden zijn het gevolg van de vele sloten in het gebied die het water snel richting IJssel afvoeren. 

Wat gaat Natuurmonumenten precies doen in Lampenbroek en wat levert het op?

In opdracht van provincie Gelderland richten waterschap en Natuurmonumenten het natuurgebied anders in dan het nu is. Dit wordt het nieuwe waterdenken genoemd waarbij sprake is van een integrale aanpak met water als leidend principe. Beken worden minder diep en breder gemaakt met bomen langszij. Hierdoor komt het grondwater weer tot in de wortelzone van de planten en blijft het water langer in het gebied aanwezig. Bovendien krijgen de beken hierdoor de mogelijkheid om te overstromen.

Deze klimaatbuffer levert ook nieuwe begroeiing op zoals blauwgrasland, dotterbloemhooiland en nieuwe bossen.  Nieuwe planten zorgen ook weer voor nieuwe insecten en andere bewoners oftewel een toename van biodiversiteit. Dat is goed nieuws want als de biodiversiteit hoger is, is het ecosysteem robuuster en kunnen planten en dieren er gemakkelijker overleven.

Hoe kan ik meedoen?

Koop Weleda en steun Natuurmonumenten! Wie tussen 14 maart en 3 april een Weleda product koopt, steunt automatisch Natuurmonumenten. Per verkocht product ontvangt Natuurmonumenten een bedrag waarmee 1 m2 klimaatbuffer ontwikkeld kan worden. Tijdens de actieperiode geldt er een korting van 25% op alle Weleda producten.

Kijk voor meer informatie op: weleda.nl/voorbiodiversiteit

Weleda en Natuurmonumenten 2022, packshot klimaatbuffers

Lees hier waarom Natuurmonumenten en Weleda samenwerken.

Natuurmonumenten