Ga direct naar inhoud
Nieuws

Krimp van veestapel brengt gezond en groen Nederland dichterbij

04 april 2018 | Natuurmonumenten

De Nederlandse veestapel moet de komende jaren fors krimpen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook moeten Nederlanders hun menu veranderen. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) in zijn advies ‘Duurzaam en Gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Een belangrijke conclusie, stelt Natuurmonumenten. ‘Geen licht verteerbare boodschap voor velen, maar om ons land leefbaar te houden is drastisch ingrijpen onvermijdelijk.’

Koeien

Het rapport is gisteren in ontvangst genomen door minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS). Het beschrijft de noodzakelijke transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Het advies van de Raad spitst zich toe op veehouderij omdat de klimaatdoelen nooit behaald zullen worden, zonder het terugbrengen van de productie en consumptie van dierlijke producten. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten: ‘We kunnen de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering niet aan, als het gesprek over een krimp van de veestapel niet wordt gevoerd. De kwaliteit onze leefomgeving dendert achteruit. De omslag naar een duurzame natuurvriendelijke landbouw moet nu worden gemaakt. En dat kan alleen als we die omslag dragen met alle beschikbare schouders: die van boeren, de overheid en die van 17 miljoen consumenten.’Krimp veestapel

Het RLi adviseert in zijn rapport onder andere een forse krimp van de Nederlandse veestapel. Minder vee is noodzakelijk om de nationale klimaatopgave aan te kunnen. Wams: ‘Het verkleinen van de veestapel is nodig voor de nationale klimaatafspraken. Krimp betekent tegelijkertijd dat we regionaal en lokaal ons Nederlandse landschap en de natuur veiligstellen. Problemen als bodem- en watervervuiling, soortenverlies, planten- en dierensterfte, geuroverlast en luchtverontreiniging worden aangepakt. Het zijn ingrijpende maatregelen, maar er worden een groot aantal maatschappelijke issues mee beetgepakt.’Blij met onze boeren

Juist de Nederlandse agrarische ondernemers zijn in staat om deze omslag te maken, stelt Natuurmonumenten. ‘De Nederlandse agrarische sector is ondernemend, innovatief en modern. Ze heeft alles in huis om deze stap naar verduurzaming te zetten. Met minder focus op bulkproductie voor de wereldmarkt kan er juist kwaliteit worden toegevoegd aan onze voedselproductie. Dit moet ook tot uitdrukking komen in de voedselprijzen. Belangrijk voor het toekomstperspectief voor boeren en voor het behoud van maatschappelijk draagvlak.’ Het RLi heeft ook een duidelijke boodschap voor consumenten: Eet meer groente en fruit én minder vlees. Wams: ‘Nederland moet in 2050 voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Én we willen allemaal graag dat wij en de generaties na ons in een land wonen dat leefbaar is en natuurlijke rijkdom heeft. Dus ja, dit is een opdracht aan ons allemaal: consumenten, maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven. Het RLi geeft daar een heldere richting aan.’

Natuurmonumenten