Ga direct naar inhoud
Nieuws

kwaliteitstoets Nationaal Park Drents Friese Wold 2018 is klaar

02 augustus 2018 | Lian Flikkema

Welke keuzes maak je als terreineigenaar, welke maatregelen tref je, hebben die wel het beoogde effect of moet je de plannen toch bijstellen. Daarom maakt Natuurmonumenten voor elk natuurgebied iedere 18 jaar een natuurvisie. Na zes jaar komt er een toets: zijn we op de goede weg of moet we het beheer bijstellen. De kwaliteitstoets van het Drents Friese Wold 2018 geeft goede aanknopingspunten voor de komende jaren.

het Drents Friese Wold

Zoeken naar evenwicht

Sinds 2000 is het Drents Friese Wold een nationaal park met verschillende eigenaren. In 2013 is samen met diverse partners een beheer- en inrichtingplan gemaakt. Dit is een heel globale natuurvisie. In dit  plan van het nationaal park is sprake van ‘rewilding’: natuurlijke processen moeten zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. Ingrijpen is ‘not done’.

Maar het Drents Friese Wold is ook een Natura 2000 gebied: Europees beschermde natuurgebieden met beschermde planten- en diersoorten. Dat betekent dat we juist moeten ingrijpen om kwetsbare soorten te behouden.  

Beide visies staan hier tegenover elkaar. Natuurmonumenten kiest het liefst voor de beheerstrategie niets doen. De afgelopen jaren is er daarom ook zo min mogelijk beheer uitgevoerd. Er dreigen echter allerlei soorten te verdwijnen vooral vanwege externe factoren zoals stikstof, lage waterstanden etc. Hierdoor voelt Natuurmonumenten zich genoodzaakt kritieke soorten in het gebied te helpen. Een goed voorbeeld hiervan is het gentiaanblauwtje.

klokjesgentiaan

klokjesgentiaan

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe