Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledencommissie Groningen brengt bezoek aan Ruidhorn

04 oktober 2021 | Hanne-Wil Kievitsbosch

In de maand augustus bezochten een drietal leden van de Ledencommissie Groningen (Menno, Tica en Geert) het natuurgebied Ruidhorn. Een prachtig mooi natuurgebied wat ligt in de brede kuststrook tussen Noordpolderzijl en Delfzijl.

De Ruidhorn

De gehele kuststrook omvat ongeveer 30 kilometer maar we gaan ons deze maand wat meer richten op het gebied ertussenin; namelijk het Uithuizerwad, net boven Uithuizen. En om nog specifieker te zijn: buitendijks de kwelders in de Emmapolder en binnendijks het gebied Ruidhorn.

Bij het verzamelpunt aan de Emmaweg 64a verteld Peter Kruijt, vaste vrijwillig veldwachter van dit gebied, ons dat Natuurmonumenten in 2019 is gestart met het geven van een kwaliteitsimpuls aan de gehele kuststrook en dus ook aan dit gebied wat Natuurmonumenten in eigen beheer heeft.

Gebaseerd op een in mei 2019 opgestelde Gebiedsvisie Uithuizerwad 2019-2037 ziet Natuurmonumenen volop kansen om zich in te zetten voor een brede natuurlijke kuststrook waar ruimte is voor broedvogels, trekvogels en zeldzame kwelderplanten  en het daarmee robuuster maken van de kustlijn.

Maar ook hier kun je dat niet alleen en niet zonder een goede afstemming en samenwerking met allerlei betrokken partijen. Dat zien we ook duidelijk als we om ons heen kijken.

Aan de oostkant van de Emmaweg zien we de vele windmolens nabij de Eemshaven , de gaslocatie van de NAM en aan de zuid- en westkant zien we de bedrijvigheid van boeren die bezig zijn op het land. Kortweg gezegd, wat we zien zijn ook de vele belangen die een ieder daarbij heeft en hoe een ieder zich daarin opstelt en beweegt.  Wat dat laatste betreft, zegt Peter, zien we steeds meer ontwikkelingen waarbij boeren overstappen naar natuur-inclusieve landbouw. En dat is ook wat Natuurmonumenten voor ogen heeft voor dit gebied: Meewerken aan de forse opgaven die er voor de Groningse kust liggen zoals het versterken van de zeedijken, het vergroenen van de Eemshaven, en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Door te bekijken wat we samen met de natuur en elkaar kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld kustbescherming en verbeteren van waterkwaliteit. Door nieuwe kwelders, zeegrasvelden, schelpdierbanken en binnendijkse zilte parels te maken kunnen we helpen om de kust robuuster en veerkrachtiger te maken.

We geven aan dat we met name willen weten of er al eerste resultaten te zien zijn van die kwaliteitsimpuls. Is er al veel veranderd? En kunnen we dit zien? Zien we andere flora/fauna en een verbetering van de robuuste kustlijn? Veel vragen die bij ons omhoog komen. De komende weken proberen we antwoord te krijgen op deze vragen en uiteraard plaatsen we dat hier op deze pagina. 

We hebben tijdens ons bezoek al wel met eigen ogen kunnen zien dat in het kruidenrijke akkerveld een zwerm van ongeveer honderd putters zich tegoed doet aan de zaden van uitgebloeide bloemen. Prachtige gekleurde vogeltjes die luid kwetterend laten weten dat ze het hier naar hun zin hebben. En dat alleen al is een mooi resultaat te noemen.

We zien uit naar ons volgende bezoek!

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe