Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledencommissie Groningen brengt bezoek aan Westerbroek

01 maart 2021 | Hanne-Wil Kievitsbosch

De werkzaamheden aan de ecologische verbindingszone Westerbroek-Roegwold zullen komend jaar worden afgerond. De ledencommissie Groningen ging op stap met de boswachter en neemt je mee in de laatste ontwikkelingen in het gebied.

Westerbroek

Ecologische verbindingszone

Samen  met boswachter Reiner Hartog hebben we als Ledencommissie Groningen een ronde gemaakt door natuurgebied Westerbroek.  Een prachtig gebied tussen Roegwold en het Hunzegebied rond het Zuidlaardermeer. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van de ecologische verbindingszone binnen het natuurnetwerk. Door het aanleggen van een verbinding tussen Roegwold en het natuurgebied Westerbroek worden de beide gebieden robuuster en gevarieerder en kunnen dieren en planten zich in een groter leefgebied verplaatsen.

Als je door het prachtige laagveenmoeras gebied wandelt loop je rond de petgaten en door het broekbos en moeras. Er loopt een mooi wandelpad rond de eerder door veenwinning ontstane petgaten. Vergeet echter niet je laarzen mee te nemen!

Westerbroek

Natuurgebied Westerbroek

Het Hessinghlaantje tussen de Provincialeweg bij Waterhuizen en de Oudeweg in Westerbroek is de centrale as om het natuurgebied te bezoeken. De wandelroute van in totaal 4 kilometer geeft een prachtig zicht op het bos en de plassen, maar ook op de nieuwe inrichting van de ecologische verbinding. Als je niet te veel lawaai maakt zie je verschillende vogels waaronder roofvogels, maar ook het ijsvogeltje laat zich soms zien. Daarnaast bezoeken ook andere kleine dieren het gebied, zoals o.a. de otter, die via de nieuwe faunapassage onder de Provincialeweg en de A7  vanuit de Hunze en het Zuidlaardermeer naar het Roegwold kunnen trekken. Maar ook de waterspitsmuis en de heikikker worden in het gebied aangetroffen.

Van oudsher was het gebied rond Westerbroek een verveningsgebied waar turf gewonnen werd. Hierdoor ontstonden de huidige petgaten en zetwallen. Bij het uitwerken van de plannen voor de ecologische verbindingszone is rekening gehouden met de ontstaansgeschiedenis van dit gebied.  De nieuwe inrichting met uitgegraven slenken en waterverbindingen bestaat uit aan elkaar gekoppelde waterlopen met brede flauwe oevers en moerasstroken, zoals ook het huidige natuurgebied Westerbroek kent. De nu uitgegraven vorm van strakke slenken zal op termijn geleidelijk veranderen en weer een meer natuurlijke groei verkrijgen.

Er wordt nog volop gewerkt aan het laatste deel van het gehele project tussen Roegwold en Westerbroek. In de loop van 2021 wordt het project van Provincie, gemeente, waterschap en natuurorganisaties afgerond. Veel grond wordt nog afgegraven en gebruikt voor een grondwal langs de A7 en verhogingen in het gebied. Zowel aan de noordzijde van de Rijksweg A7 als in het nieuwe gebied bij Westerbroek worden uitkijkpunten gerealiseerd op een verhoogde ligging. Een fantastisch natuurgebied om te bezoeken en met de nieuwe inrichting nog aantrekkelijker!

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe