Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maatschappelijk regeerakkoord voor een groen Nederland

31 maart 2017 | Natuurmonumenten

Op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten is vandaag een optimistische maatschappelijke agenda gepresenteerd voor een groen en gezond Nederland. Een maatschappelijk ‘Regeerakkoord’ dat is samengesteld met dertien maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector, zoals LTO Nederland, NEPROM, ANWB, NOC*NSF en ING.

Maatschappelijk regeerakkoord voor een groen Nederland

Het akkoord omvat vijfentwintig concrete voorstellen voor een mooi en sterk Nederland en is vandaag ook aangeboden aan de verschillende politieke fracties in Den Haag. De voorstellen gaan over duurzame landbouw, bescherming van natuur en landschap, klimaatopgaven en het stimuleren van burgerparticipatie. Een brede coalitie van partners heeft de deelakkoorden onderschreven.*

Partijen vinden elkaar in optimistische agenda

Met 17 miljoen burgers die allemaal aangenaam willen wonen, werken en recreëren in ons kleine land stuit de nieuw te vormen regeercoalitie op verschillende groene uitdagingen. Natuurmonumenten nam daarom het initiatief om alvast groene deelakkoorden voor te bereiden. Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: ‘Ten tijde van de economische crisis is er ongelofelijk veel bezuinigd op natuur. Nu, ruim 7 jaar later de crisis voorbij is, realiseren steeds meer mensen zich wat de positieve bijdrage van natuur en groen is aan onze economie en aan ons welzijn. Investeren in natuur is niet rechts en niet links, maar nu broodnodig.’

Natuurmonumenten werkte aan de groene deelakkoorden met organisaties van buiten de eigen comfortzone. Schijnbare – maar onterechte – tegenstellingen bleken bij geen van de betrokkenen reden om vraagstukken te mijden. Boeren hebben overlegd met natuurbeschermers, bouwers met ecologen, bankiers met actieve burgers. Marc van den Tweel, licht toe: ‘Het Nederlandse landschap is een fysieke weergave van eeuwenlange samenwerking. Er blijkt optimisme en vooruitgangsgeloof uit. We zijn er een rijk en gelukkige land mee geworden. Die traditie moeten we voortzetten om ons land leefbaar te houden.’

Praktisch en uitvoerbaar

In de Agenda voor een groen en gezond Nederland staan praktische en uitvoerbare stappen. Zoals het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland volgens afspraak, en het niet laten versloffen van natuurontwikkeling. De coalitie vraagt te investeren in ‘natuurinclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu. Daarnaast een dringend pleidooi om de natuur als bondgenoot te zien bij water- en klimaatopgaven. Door water op te vangen in natuurgebieden en te investeren in onze grootste zoetwatervoorraad, het Marker- en IJsselmeergebied. Ook maakt de agenda de weg vrij voor mensen die zelf verschil willen maken voor natuur en landschap. Burgerinitiatieven verdienen ondersteuning en hulp.

Maatschappelijk Regeerakkoord aangeboden in Den Haag

Marc van den Tweel: ‘Nog nooit was de urgentie zo groot om wijs en voorzichtig om te gaan met ons groene kapitaal. Een gevoel dat gedeeld wordt door de partijen met wie wij de agenda hebben samengesteld. Nu wij in Nederland aan de vooravond staan van de formatie van een nieuw kabinet, inspireert onze groene agenda hopelijk ook tot samenwerking in politiek Nederland. Alle fracties van de Tweede Kamer hebben de groene agenda gekregen, het zou natuurlijk geweldig zijn als we onze gezamenlijke voorstellen terugzien in het uiteindelijke Regeerakkoord.’

* Allianties per deelakkoord:

  • Volhoudbare landbouw en gezond voedsel - ondersteund door BoerenNatuur.nl, het Louis Bolk Instituut en LTO Nederland
  • Natuur en biodiversiteit - ondersteund door Advin, Naturalis en Landal GreenParks bv
  • Landschap - ondersteund door NEPROM, NVTL en VHG
  • Klimaatverandering en water- ondersteund door met Ecoshape en ING
  • Maatschappelijke activatie- ondersteund door ANWB en NOC*NSF

Meer informatie

Noot voor redactie. Meer informatie bij persvoorlichting: Maaike Wermer 06 1390 46 97.

Natuurmonumenten