Ga direct naar inhoud
Nieuws

Marker Wadden nieuw leefgebied voor vissen

15 december 2020 | Natuurmonumenten

Zowel de ondiepe oeverzones als de diepe zandwinputten bij Marker Wadden trekken veel vissen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een uitgebreid visonderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), in samenwerking met Wageningen Marine Research en Sportvisserij Nederland.

vis

“In de beschutte ondieptes van Marker Wadden hebben we hoge dichtheden van vissenlarven gevonden, van met name blankvoorns, baarzen, snoekbaarzen en pos”, vertelt onderzoeker Casper van Leeuwen van het NIOO-KNAW. “Vooral de ontwikkeling van oevervegetatie trekt vis aan. Daar kunnen larven goed schuilen tegen vijanden en is veel dierlijk plankton als voedsel beschikbaar.”

Op avontuur

Voor het onderzoek hebben in maart en april van dit jaar een aantal baarzen, blankvoorns, snoekbaarzen, brasems en windes een zendertje gekregen. Via een netwerk van ontvangers kunnen de onderzoekers hun bewegingen in het hele IJsselmeergebied volgen. “Veel van de gezenderde vissen bleven in de zomer tussen de eilanden van Marker Wadden hangen om zich voort te planten of te jagen op jonge larven." 

larf

Vissenlarf

"Een deel van de vissen ging ook op avontuur: we zagen vissen die op en neer pendelden naar de monding van de Vecht of de dijk bij de Oostvaardersplassen, Lelystad of Enkhuizen: voor een snoekbaars blijkt het Markermeer helemaal niet zo groot.”

Er zijn ook gezenderde vissen gezien die door de sluizen van Lelystad naar het IJsselmeer gingen en via de sluizen toch weer terugkeerden naar Marker Wadden. Een deel zwermt nog ergens in het IJsselmeer of de Randmeren.

Nieuw habitat

Een deel van de gezenderde vissen verblijft regelmatig in de tot veertig meter diepe putten in het Markermeer die gegraven zijn om de Marker Wadden mee te bouwen. “Niet alleen boven water, maar ook ver onder water heeft de bouw van de Marker Wadden dus effecten. Beroepsvissers hebben dit nieuwe habitat voor vissen ook ontdekt.”

De onderzoekers bundelen de komende tijd hun krachten om nog veel meer te weten te komen over wat de ontwikkelingen onder water voor vissen in het Markermeer betekenen.

Natuurmonumenten