Ga direct naar inhoud
Nieuws

Melkveehouderijsector moet verantwoordelijkheid nemen'

10 november 2016

Vandaag spraken het ministerie van Economische Zaken, afgevaardigden van de melkveehouderij en de natuur- en milieuorganisaties over de problemen met fosfaatuitstoot in de melkveehouderij. Een mogelijke oplossing werd niet op tafel gelegd. Natuur- en milieuorganisaties dringen aan op snelle actie, want de huidige uitstoot van fosfaat is desastreus voor het milieu.

Melkveehouderijsector moet verantwoordelijkheid nemen'

Melkveestapel terugdringen

Ministerie van EZ, agrarische belangenbehartigers, de zuivelindustrie en de natuur- en milieuorganisaties onderstrepen allemaal de noodzaak om de omvang van de melkveestapel terug te dringen. De sector zegde toe met een pakket aan maatregelen te komen. De natuur- en milieuorganisaties wijzen op de toezeggingen uit 2013. “De sector beloofde dat de toekomst van de melkveehouderij grondgebonden zou zijn”, zegt Nol Verdaasdonk, directeur van de Brabantse Milieufederatie namens de natuur- en milieuorganisaties. “Diezelfde sector beloofde ook dat zij onder het fosfaatproductieplafond zou blijven. Nu laten maatregelen echter op zich wachten.”

Duidelijkheid en commitment

De natuur- en milieuorganisaties erkennen het moeilijke parket waarin de melkveehouderij zich bevindt. “Het gaat om keuzes die een grote impact hebben op de melkveehouderij. Dat beseffen we. Maar we dringen ook aan op duidelijkheid en commitment vanuit de sector om dit financieel te dragen. Er zal ruim 200 miljoen nodig zijn”, zegt Tjerk Wagenaar, directeur bij Natuur & Milieu. “Het is daarbij noodzakelijk dat er een oplossing komt met oog voor die melkveehouders die wel binnen de grenzen van het milieu hebben ondernomen.”

Grondgebonden melkveehouderij

"Natuur- en milieuorganisaties willen toe naar een grondgebonden melkveehouderij van 2,25 koeien per hectare, zodat de melkveehouders de mest kwijt kunnen op eigen land of bij grond in pacht. Milieudefensie wil zo ook genoeg ruimte scheppen voor regionaal geproduceerd veevoer,” aldus Bart van Opzeeland van Milieudefensie.