Ga direct naar inhoud
Nieuws

Melkveesector moet verantwoordelijkheid nemen

14 oktober 2016 | Geeke Remmelts

Nederland produceert te veel mest. Met desastreuze gevolgen voor natuur, milieu en grondgebonden melkveehouders. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken probeerde om met een stelsel van fosfaatrechten de groei van de melkveehouderij in te perken. De Europese Commissie schiet dit voorstel nu af en eist van Nederland dat sneller hardere maatregelen worden getroffen. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij met het ingrijpen van de Europese Unie en benadrukken dat de melkveehouderijsector verantwoordelijkheid moet nemen.

Melkveesector moet verantwoordelijkheid nemen

Milieu betaalt prijs voor intensivering

Vorige maand was het oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving duidelijk: intensivering in de landbouw is doorgeschoten en ons milieu betaalt de prijs. Wettelijke normen voor de kwaliteit van lucht, water en bodem worden overschreden. In natuurgebieden verdwijnen plantensoorten vanwege de invloeden uit omliggend landbouwgebied. Op boerenland zelf zijn weidevogels zeldzaam geworden. Koeien verdwijnen uit de wei. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot kaalslag van ons landschap.

Nederland moet orde op zaken stellen

De Europese Unie eist van Nederland nu maatregelen. Het systeem van fosfaatrechten dat door Van Dam werd voorgesteld is ‘too little, too late’, aldus Europa. De melkveehouderij moet eerst orde op zaken stellen door voor het einde van 2017 onder de afgesproken grens van fosfaat komen. Vanaf 2018 mag de melkveehouderij dan in toom worden gehouden met een systeem van fosfaatrechten. Het overschot aan fosfaat wordt veroorzaakt door een te grote veestapel die te veel mest produceert.

Oproep voor grondgebonden melkveehouderij

“De Europese Unie zegt: geen tijd te verliezen” aldus Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten, namens de natuur- en milieuorganisaties. “Het is een stevige waarschuwing aan het adres van onze staatssecretaris. Beschamend dat de Europese Unie nu moet optreden als de laatste hoeder van ons natuur- en milieubeleid, omdat overheid en sector het zo sterk hebben laten afweten.” Natuur- en milieuorganisaties roepen politici op het wetsvoorstel verder aan te passen en fosfaatrechten niet vrij verhandelbaar te maken. Dat is essentieel voor een duurzame en grondgebonden melkveehouderij in de toekomst.

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven