Ga direct naar inhoud
Nieuws

Miljoen soorten met uitsterven bedreigd

06 mei 2019 | Natuurmonumenten

De komende decennia dreigen een half tot een miljoen plant- en diersoorten uit te sterven. Die alarmerende conclusie staat in een belangrijk VN-rapport dat vandaag in Parijs is gepresenteerd.

grote vuurvlinder

De achteruitgang van de biodiversiteit op aarde vormt een minstens net zo grote bedreiging als klimaatverandering, zo concluderen de samenstellers van het rapport. In een steeds hoger tempo verdwijnen er plant- en diersoorten. Snelle actie is nodig om een ecologische ramp te voorkomen.

Omvangrijke studie

Aan de studie van de VN-organisatie IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) hebben 145 experts uit de hele wereld drie jaar lang gewerkt. In 1800 pagina’s wordt de toestand van de natuur toegelicht, op basis van 15.000 bestudeerde bronnen.

Een belangrijke conclusie van het IPBES-rapport is dat zeer veel unieke levensvormen in een steeds hoger tempo verdwijnen door toedoen van de mens. De komende decennia mogelijk een half tot 1 miljoen plant- en diersoorten.

Ontbossing, de industrialisatie van de landbouw, overbevissing, jacht, vervuiling en klimaatverandering zijn belangrijke oorzaken. De wetenschappers hopen dat de nu gepresenteerde kennis en bewijsvoering tot nieuw beleid leiden. Daar is het onderzoek ook voor bedoeld, als fundament voor een 'new deal for nature'. Denk aan een groenere economie, een andere inrichting van de landbouw en een ander consumptiegedrag.

Situatie Nederland

Nederland is een van de 132 aangesloten landen van IPBES die de conclusies onderschrijven. En ook in Nederland verliezen we in snel tempo plant- en diersoorten. Voorbeelden zijn de forse achteruitgang van het aantal insecten, akkervogels en weidevogels.

Natuurmonumenten komt van oudsher op voor de belangen van de natuur en behoud van onze soortenrijkdom. Zo werken we met boeren samen om onze landbouw duurzamer en natuurvriendelijker te maken. En we zijn mede-organisator van het Groene Europese Verkiezingsdebat op 16 mei dat via een livestream te volgen is.

Ook voerden we al campagne om onze insecten te redden en in het verlengde zetten we ons nu in voor meer wilde bloemen in Nederland. Binnen onze natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Samen zorgen we voor meer wilde bloemen. Doe je ook mee?

Kijk hier wat jij voor wilde bloemen kunt doen

 

Natuurmonumenten