Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ministers Yesilgöz en Van der Wal geven extra steun aan groene boa’s

11 november 2022 | Simone Prinsen

Tijdens een werkbezoek aan Landgoed Ockenburgh hebben ministers Van der Wal (Natuur & Stikstof) en Yesilgöz (Justitie & Veiligheid) € 5,5 miljoen steun toegezegd om de groene boa capaciteit op peil te houden. De groene boa’s zorgen ervoor dat bos, natuur en landelijke gebieden een aangename plek voor ontspanning en recreatie blijven. De laatste jaren neemt de druk op natuur toe en ook door administratie en regeldruk wordt het werk steeds tijdrovender. De subsidieregeling is een belangrijke eerste stap om het tij te keren.

werkbezoek ministers

Toenemende druk en lasten

Tijdens het werkbezoek werden beide ministers ontvangen door Sandra Minnesma, groene boa van het Zuid Hollands Landschap “We zijn blij met de waardering en steun die vandaag door beide ministers is uitgesproken, maar er is meer nodig voor de bescherming van natuur, bezoekers en onszelf”. De toenemende drukte in natuur- en recreatiegebieden én achter de bureaus heeft als resultaat dat er minder groene boa’s in het veld kunnen zijn voor handhaving en toezicht, het voorkomen van onveilige situaties en de meest primaire taak: gastheerschap en bescherming van de natuur. Minnesma vervolgt: “Geld dat nu gaat naar bijvoorbeeld het opruimen van afvaldumpingen, bestrijden criminele activiteiten en andere overlast, besteden we liever aan de natuur.”

5,5 Miljoen: goede eerste stap

Het doel van de nieuwe regeling is het behoud en de uitbreiding van de groene boa capaciteit. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten en aanwezig als vertegenwoordiger namens de Groene boa Coalitie “Dit is een goede eerste stap, maar we zijn er nog niet. De werkgeverscoalitie blijft pleiten voor meer ondersteuning vanuit de veiligheidsdriehoek, meer groene boa’s en minder administratieve lasten”. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn passende wapenuitrusting en een betere toegang tot informatiesystemen. Wams vervolgt “We moeten samen blijven werken aan goede basisomstandigheden om handhaving, toezicht en gastheerschap in de natuur op een veilige manier te kunnen uitvoeren.”

Veel waardering

De veiligheid in het buitengebied is ook voor de overheid van groot belang, want met het groeiend aantal bezoekers en steeds minder politie in het buitengebied neemt ook het aantal incidenten toe. Minister Yesilgöz-Zegerius: “Groene boa’s moeten hun werk veilig kunnen doen. We zien de inspanningen die deze organisaties en hun boa’s doen en ik heb daar veel waardering voor. We blijven met beide ministeries en alle betrokkenen bezig, zodat onze inzet voor toegang tot informatiesystemen en de uitbreiding van de capaciteit van groene boa’s  ook zichtbaar worden in het buitengebied zelf.”

Natuur voor ons allemaal

De toegankelijkheid en veiligheid in de natuur- en recreatiegebieden is voor alle Nederlanders van belang. De eigenaren en beheerders van deze gebieden willen dat graag zo houden. Minister van der Wal: “De groene boa’s zijn gastheer of gastvrouw in het buitengebied en belangrijk voor  de bescherming  van onze natuur. Er is een toenemende druk op het buitengebied. Dit komt door recreatie, maar ook door overlast zoals wild crossen, stroperij en dumpen van afval. Dit betekent meer werk voor de boa’s én dat de natuur verder onder druk komt te staan. Het is ontzettend belangrijk dat deze mensen  hun goede werk kunnen blijven doen. Zodat de natuur beter beschermd wordt en iedereen kan blijven genieten van mooie natuur.”

Groene boa coalitie

De Groene BOA coalitie is een samenwerking van particuliere werkgevers van boa’s en verenigt de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Jagersvereniging, Leisurelands, LandschappenNL, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland.

Simone Prinsen
Simone Prinsen