Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurbeheerders in actie voor veilig buitengebied

31 oktober 2018 | Natuurmonumenten

Alle organisaties die in ons land de natuurgebieden beheren merken dat hun takenpakket flink is uitgebreid. Grotere recreatiedruk, meer vormen van overlast en zelfs criminaliteit, variërend van wildcrossen en stroperij tot dumpen van afval en drugsresten. LandschappenNL, Natuurmonumenten, de Jagersvereniging en de Federatie Particulier Grondbezit hebben vanwege stijgende beheerskosten en de druk op hun Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) steun gevraagd bij het Rijk.

BOA Natuurmonumenten

Het antwoord van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid is een belangrijke stap in de goede richting. Het Plan van Aanpak ‘Versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied’ stuurt aan op nauwer samen werken van overheden en natuurorganisaties, vooral tussen politiediensten en de BOA’s in het veld. Maar de ministeries vinden wel dat de beheerders van een natuurgebied voor de veiligheid moeten zorgen.

Criminele activiteiten

Om de veiligheid in het overgrote deel van Nederland te kunnen waarborgen, moet er meer steun naar toezicht en handhaving. De particuliere BOA-werkgevers vinden dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de overheid. Zij kijken uit naar concrete vervolgstappen van het Rijk die het toezicht verbeteren en passen bij de toegenomen criminaliteit die in het buitengebied plaatsvindt.

Portofoons

Aansluiting op het politienetwerk met C2000-portofoons bijvoorbeeld is van levensbelang voor particuliere, groene BOA’s die dagelijks werken in het steeds onveiliger buitengebied. Het is hun directe lijn met de meldkamer. Het Rijk verdubbelde onlangs de kosten van deze aansluiting tot €1.360. De particuliere werkgever betaalt het salaris, de kilometers, de opleiding en de uitrusting van de BOA, zoals deze C2000-portofoon. Vanwege de stijgende kosten, de toegenomen risico’s en de verzwaarde opleidingseisen neemt het aantal particuliere nu BOA’s snel af.

Aantal BOA's

De Tweede Kamer bespreekt vandaag de toekomst van de groene BOA’s en de veiligheid in het buitengebied.
Lees hier het volledige plan van aanpak ‘Versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied’

Natuurmonumenten