Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurgebieden niet genoeg beschermd in Klimaatakkoord

21 mei 2019 | Marjolein Koek

Natuurmonumenten vindt het zorgwekkend dat in het klimaatakkoord natuurgebieden niet expliciet beschermd worden tegen bebouwing, waaronder windturbines en zonneweides.

Windmolens aan de zuidkant van de Hoeksche Waard onaanvaardbaar

Het klimaatakkoord houdt op dit moment onvoldoende rekening met beschermde natuurgebieden. In de conceptdocumenten staat dat natuur van belang is, maar dat dat altijd vergeleken moet worden met andere belangen zoals woningbouw en energievoorziening.

Natuurmonumenten vindt dat dat voorbij gaat aan het feit dat binnen beschermde natuurgebieden (die slechts 13% van ons land beslaan) het natuurbelang voorop dient te staan. Dat is geen nieuw standpunt voor natuurmonumenten: het vrijwaren van natuurgebieden tegen bebouwing en andere vormen van aantasting is al 115 jaar de kern van onze missie.

Onze recente Nationale Landschaps Enquête onder 45.000 Nederlanders liet bovendien zien dat enerzijds mensen massaal accepteren en begrijpen dat de energietransitie onze landschappen vergaand zal beïnvloeden (80%). Tegelijkertijd zijn ze echter van mening dat beschermde natuurgebieden daarbij moeten worden ontzien (90%).

Wij betreuren het dan ook zeer dat het niet gelukt is om over dit belangrijke onderwerp tot overeenstemming te komen. Natuurmonumenten roept de Tweede Kamer daarom alsnog op het klimaatakkoord op dit punt aan te passen.

Natuurmonumenten schreef deze brief aan de voorzitter van de 'klimaattafel' Energie

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter