Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurliefhebber: laat je stem zoemen, grommen en ritselen op 15 maart

24 februari 2023 | Loes Visser

Bij de komende verkiezingen van 15 maart staat het voortbestaan van veel soorten op het spel. Elke stem telt. Daarom roept Natuurmonumenten alle natuurliefhebbers in het land vanaf vandaag op om hun stem in te zetten voor de natuur. Stem natuurlijk: laat je stem zoemen, grommen en ritselen!

Stemoproep van de Lepelaars (Platalea Leucorodia)

Natuurmonumenten merkt dat met de belangstelling ook de steun voor natuur in Nederland blijft doorgroeien sinds de drukke coronajaren. De vereniging telt op dit moment 922.000 leden en donateurs, 42.000 meer dan vorig jaar en ruim 200.000 meer dan tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Bij de komende verkiezingen van 15 maart staat het voortbestaan van veel soorten op het spel. Elke stem telt. Daarom roept Natuurmonumenten alle natuurliefhebbers in het land vanaf vandaag op om hun stem in te zetten voor de natuur. Stem natuurlijk: laat je stem zoemen, grommen en ritselen!

Niet eerder heeft Natuurmonumenten zo’n brede oproep gedaan in verkiezingstijd. Om allemaal te kunnen wonen, werken, eten en recreëren wordt Nederland komende jaren namelijk flink verbouwd. Het Rijk verdeelt daartoe 24 miljard euro over de provincies voor het landelijke gebied, de duurzame landbouw en de natuur.

Het is de komende jaren erop of eronder voor veel natuur.

Nederlanders houden van de natuur. Wij sluiten ons 2,5 keer vaker aan bij een natuur- of milieudoel, dan bij alle politieke partijen bij elkaar opgeteld. Maar de liefde voor onze leefomgeving wordt bestuurlijk nog niet gevoeld. Het is de komende jaren erop of eronder voor veel natuur. Komende verkiezingen zijn daarom hét moment om te stemmen namens de natuur in ons land.

Natuur onder druk

De natuur is in elke provincie anders, uniek en rijk gevarieerd. Wat wel voor alle natuurgebieden geldt, is de opeenstapeling van bedreigingen. De droogte, de bodem- water- en luchtvervuiling, stikstofneerslag, eentonig raaigraslanden en versnippering door asfalt en beton vormen een permanente aanslag op veel soorten. Tachtig procent van onze ecosystemen staat op omvallen.

In gezamenlijkheid

Boswachters van Natuurmonumenten doen wat ze kunnen, maar met nog intensiever natuurbeheer is de schade niet te herstellen. Wel kunnen maatregelen buiten de natuurgebieden nog helpen, zoals de herinrichting van gebieden rondom de natuur, het verminderen van de stikstofuitstoot en de verhoging van de waterstand.

Algemeen directeur Pim van der Feltz: “In de natuur hangt alles met elkaar samen. Een gezonde natuur is uit zichzelf al waardevol en legt bovendien een stevige basis onder ons eigen welzijn. We geven geen partij-advies, maar vragen mensen om op 15 maart naar de stembus te gaan en bij het stemmen te denken aan alles wat leeft en geen stem heeft. Bomen. Planten. Wilde dieren. Rivieren”.

We moeten linksom of rechtsom gezamenlijk een duurzame toekomst realiseren.

Natuurmonumenten werkt al langer dan een eeuw met honderden boeren en pachters samen aan het beheren en beschermen van onze landschappen. Van der Feltz pleit voor nog veel grotere gezamenlijkheid:“Voor een mooi, saamhorig land met gezonde natuur is ieders stem nu van belang. Want of je nu boswachter, boer, burger of bestuurder bent, we moeten – en kunnen - linksom of rechtsom gezamenlijk een duurzame toekomst realiseren”.

Stem NATUUR-lijk: Laat je stem horen!

Komende tijd kunnen mensen op verschillende momenten de stemoproep aantreffen. Rond 1 maart ploft de Puur Natuur op 550.000 deurmatten, met de lepelaar-raamposter (pdf) die voorbijgangers vraagt om hun stem te laten horen. Tot aan verkiezingsdag worden de oproepen, video’s, foto’s en raamposters verspreid en staan activiteiten bij bezoekerscentra gepland.

Fort Kijkuit is bijvoorbeeld op 15 maart een van de Noordhollandse stembureaus. Natuurmonumenten is door het hele land (mede)organisator van een zestal verkiezingsdebatten over de natuuropgaven van provincies en waterschappen, zoals dit debat in Tivoli, Utrecht. Stemhulpen per provincie staan op de campagnesite.

Loes Visser