Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten en Campina bundelen krachten voor versterking van de Nederlandse natuur

28 februari 2019 | Shanti Haas

Natuurmonumenten en Campina slaan de handen ineen. Samen starten de grootste natuurorganisatie en het grootste zuivelmerk van Nederland een natuuroffensief in de melkveehouderij. In de komende jaren werken de organisaties gezamenlijk aan het versterken van de Nederlandse natuur. Samen zetten Campina en Natuurmonumenten in op verbeteren van de natuur op de boerenbedrijven die melk leveren voor Campina.

Persfoto Samenwerking Campina en Natuurmonumenten

De gezamenlijke ambitie is een substantiële toename van het natuuroppervlak op het boerenland in 2025. Door de natuur op een groter deel van het boerenland meer aandacht te geven door bijvoorbeeld meer rekening te houden met weidevogels, kwetsbare planten en dieren. Om de bodemgezondheid te verbeteren, ploegen melkveehouders het gras minder vaak en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen afgebouwd. Wanneer het gras langer blijft staan, ontstaat er meer ruimte voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders, weidevogels en insecten. De boeren halen zoveel mogelijk voer voor de koe van eigen land en uit de directe omgeving. Bovendien werken melkveehouders en boswachters gezamenlijk aan meer streekeigen landschapselementen zoals bomenhagen, houtwallen en bosschages. Die zijn historisch gezien een zichtbaar onderdeel van ons land en goed voor de soortenrijkdom.

Samen maken we het verschil

“De natuur staat behoorlijk onder druk”, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten: “De Nederlandse landbouw hoort op het gebied van voedselkwaliteit, productie en efficiëntie tot de wereldtop. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd is duidelijk dat onze voedselproductie een hoge rekening neerlegt bij de Nederlandse natuur. Met deze samenwerking overbruggen we een kloof die lang heeft bestaan. Boeren en boswachters slaan de handen ineen en gaan samen werken aan gezonde natuur op gezonde boerenbedrijven. Heel veel boeren willen en kunnen met hun bedrijf bijdragen aan mooie landschappen en gezonde natuur.” Natuurmonumenten wil bijdragen aan de transitie naar een duurzamere landbouw. Niet door aan de zijlijn te staan en te zeggen hoe het zou moeten, maar juist door volop met boeren samen te werken. “Door deze afspraken met Campina te maken, stellen we deze boeren in staat om veel meer te doen voor de natuur. Maar liefst 30% van Nederland bestaat uit grasland voor de melkveehouderij dus dat heeft in potentie een gigantische impact. Dat biedt een keuze aan de consument; die kan nu kiezen voor een zuivelproduct dat helpt de natuur te versterken. Met de juiste keuzes in de supermarkt bepaalt de consument uiteindelijk zelf in welk landschap we leven”.

Beter voor natuur, dier, klimaat en boer

Bas Roelofs, directeur FrieslandCampina Nederland: “Deze samenwerking is het startpunt van een nieuwe beweging waarin we samen stap voor stap de Nederlandse natuur versterken. Vanaf vandaag werken we met elkaar aan een betere toekomst voor de boer en natuur. Een boeren familiebedrijf wordt vaak van ouder op kind doorgegeven. Dag in dag uit spannen melkveehouders zich in en doen investeringen om hun bedrijfsvoering en land klaar te maken voor de toekomstige generatie.” Een voorbeeld daarvan is de recent door Campina geïntroduceerde ‘On the way to PlanetProof’-zuivel. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan natuur, dier én klimaat. Campina rekent retailers hiervoor een meerprijs. Deze komt ten goede aan de PlanetProof-boeren en aan duurzaamheidsinitiatieven door de coöperatie van melkveehouders. “Met PlanetProof zijn we een beweging gestart die hopelijk wordt gesteund door iedereen die waarde hecht aan duurzaamheid. Daarom zijn we ontzettend trots dat Natuurmonumenten deze stappen omarmt en gezamenlijk met ons verder wil bouwen om Nederland nog mooier te maken. Met boeren en boswachters brengen we vakmensen bij elkaar die samen het verschil kunnen maken”, aldus Roelofs.

Waar werken Natuurmonumenten en Campina samen aan?

Zuivelproducten die het PlanetProof-keurmerk dragen voldoen nu al aan zeer hoge eisen met betrekking tot natuur, dier en klimaat. Bovendien zullen die criteria in de komende jaren verder doorgroeien. In 2025 kenmerkt een melkveehouder die PlanetProof-melk aan Campina levert zich doordat:

  • Boeren laten het gras ouder en daardoor soortenrijker worden. Het gras bevat meerdere kruiden, grassen en vlinderbloemigen. Op de akkers van de boer staan voor en na de oogst van het belangrijkste gewas plantensoorten die bijdragen aan een gezondere bodem.
  • Het voer voor de koeien is voor het overgrote deel afkomstig van het eigen land en uit de directe omgeving. Als een boer nog voer moet kopen dan is dat afkomstig uit Europa. Het bestaat uit restproducten van humane voeding of wat overblijft van de oogst van aardappelen, groenten of fruit.
  • Een groter deel van het land van de boer wordt ingezet voor natuur en biodiversiteit, omdat het grasland kruidenrijk is of omdat er natuurbeheer plaatsvindt. De boer heeft oog voor het karakteristieke lokale landschap en de regionale grondsoort.
  • Tenminste twee derde van het voor de veestapel benodigde eiwit komt van eigen land.
  • De weilanden worden begraasd door koeien en jongvee. De boer houdt rekening met weidevogels en andere kwetsbare soorten op zijn land, bijvoorbeeld bij het laten weiden van de koeien of het maaien van het gras.
  • Er worden op het erf, de akkers en weilanden geen glyfosaat meer gebruikt. Ook andere chemische middelen worden zo min mogelijk ingezet.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, interviewverzoeken en/ of beeldmateriaal kun je contact opnemen met:

Wil je meer weten over onze visie op Landbouw? Download hier het manifest (PDF)

Bekijk hier de toelichting op de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Campina.

Download hier de persfoto in hoge resolutie (JPG)

Samenwerking Natuurmonumenten en Campina

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter