Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland tekenen overeenkomst

12 maart 2014 | Wilco Meijers

Mensen krijgen de gelegenheid om in gebieden van Natuurmonumenten een laatste rustplaats te vinden.

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland tekenen overeenkomst

Mensen met liefde voor natuur krijgen hierdoor de gelegenheid om in gebieden van Natuurmonumenten een laatste rustplaats te vinden.

10 tot 15 natuurbegraafplaatsen

De overeenkomst werd op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem bezegeld door algemeen directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel en René Poll, directeur van Natuurbegraven Nederland (NBN).

Samen willen zij de komende jaren 10 tot 15 natuurbegraafplaatsen in heel Nederland ontwikkelen. Natuurmonumenten stelt gebieden beschikbaar en blijft deze als natuurgebieden beheren. Natuurbegraven Nederland regelt samen met de nabestaanden de begrafenis en draagt zorg voor de exploitatie van de natuurbegraafplaats. De eerste locatie gaat naar verwachting in 2015 open.

Eeuwigdurende grafrust

Natuurmonumenten wil met dit initiatief tegemoet komen aan de wens van veel mensen die een laatste rustplaats willen op een mooie plek in de natuur. Een plek waar de overledene opgaat in de natuur en eeuwige rust heerst.

De plek op de natuurbegraafplaats koop je middels een eeuwigdurend grafrecht. Daarnaast wordt door de notaris de eeuwigdurende grafrust vastgelegd en in het kadaster ingeschreven. Zo kan er planologisch geen andere bestemming komen dan natuur. Ook zijn er voor zowel de koper als de uiteindelijke nabestaanden geen zorgen meer over het verlengen van de grafrechten.

Locaties

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland onderzoeken in de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland de eerste locaties. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke gevolgen voor flora en fauna, de grondwaterstanden en eventuele archeologische waarden. Daarna start een procedure om een deel van het gebied te wijzigen naar tijdelijke begraafplaats.

Natuurmonumenten gaat met omwonenden van de locaties in gesprek over de nieuwe functie van het natuurgebied. “98 procent van onze natuurgebieden is vrij toegankelijk voor mensen. De nieuwe functie die een natuurgebied krijgt door het natuurbegraven, verandert de openstelling van onze gebieden niet”, onderstreept Marc van den Tweel.

Zie ook: Natuurbegraven mogelijk in gebieden van Natuurmonumenten

Wilco Meijers