Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten groot voorstander van actief beschermingsbeleid

17 april 2014 | Natuurmonumenten

De Algemene Rekenkamer schetst in het rapport 'Compensatie van schade aan natuurgebied’ een herkenbaar beeld van natuurcompensatie. Positief is dat de laatste jaren serieuzer nagedacht wordt over natuurcompensatie in de voorbereidende fase van allerlei bouwactiviteiten. Maar in de uitvoering gebeurt dat vervolgens op veel te vrijblijvende wijze. Hier ziet Natuurmonumenten een rol voor zichzelf weggelegd

Natuurmonumenten groot voorstander van actief beschermingsbeleid

De natuurorganisatie is een groot voorstander van een actief beschermingsbeleid. Natuurcompensatie (pdf) zou voorgaand aan het toebrengen van schade moeten worden uitgevoerd, bij voorkeur op plaats waar de natuurwinst het grootste is. Dit kan bijvoorbeeld via het systeem van habitat banking, een set afspraken tussen projectontwikkelaars, organisaties zoals Natuurmonumenten en overheden om natuur- en landschapswaarden op voorhand te ontwikkelen.

Natuur wordt zo minder kwetsbaar voor activiteiten en bedrijvigheid. En natuurbehoud zal minder als obstakel ervaren worden voor economische ontwikkelingen. Landen als Denemarken, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië passen zulke vormen van natuurcompensatie al met succes toe.

Natuurmonumenten
logo