Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten opgelucht over goede advies Commissie stikstofproblematiek

25 september 2019 | Shanti Haas

Natuurmonumenten is opgelucht over het goede advies van de Commissie Remkes voor de korte termijn aanpak van de Nederlandse stikstofproblematiek. De commissie erkent de urgentie voor natuurherstel en komt met een vergaand pakket aan maatregelen om de Nederlandse stikstofuitstoot terug te dringen; uiteenlopend van snelheidsverlaging op Rijks- en provinciale wegen tot krimp van de veestapel. Alle sectoren zullen naar rato moeten bijdragen aan de emissiereductie.

vergrassing door stikstof

Het zijn pijnlijke maatregelen die iedereen zal merken, maar ook onvermijdelijk. Stikstof is de grootste bedreiging voor de Nederlandse natuur en de emissie in ons land behoort tot de hoogste ter wereld. Nadat stikstofbeperkend beleid jarenlang geen effect had, moeten we nu echt de kwaliteit van onze lucht, leefomgeving en natuur centraal stellen. De Commissie Remkes heeft geen taboes geschuwd in de zoektocht naar echte oplossingen voor de korte termijn.

Het is nu aan het Kabinet en andere overheden om door te pakken en gedurfde, maar echte keuzes te maken. Keuzes die noodzakelijk zijn als we onze leefomgeving en natuur willen herstellen. Voor nu en voor de toekomst.

Lees hier de aanbevelingen die Natuurmonumenten eerder aan de Commissie Remkes stuurde.

 

Natuurmonumenten over stikstof

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter