Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten schuift aan bij Remkes

03 augustus 2022 | Marjolein Koek

Natuurmonumenten gaat in op de uitnodiging van bemiddelaar Remkes. De afspraak vindt plaats op maandag 15 augustus. Voor dit gesprek zijn ook andere groene organisaties uitgenodigd.

Zó willen we het graag...bloemrijke weilanden. In de wieden vinden de grutto's deze weilanden nog!

Het gesprek met Remkes zal moeten gaan over hoe de door het kabinet gestelde doelen moeten worden behaald. Natuurmonumenten zal daarom drie zaken benadrukken: de urgentie om – nu echt - te versnellen, de noodzaak om problemen integraal aan te pakken en de boeren (en de rest van de samenleving) duidelijkheid te geven door een duurzaam perspectief te bieden.

Nu versnellen geeft later lucht

Nu versnellen geeft later in het proces lucht aan de verdere opgave. Dat kan door nu al beleid op piekbelasters te starten bijvoorbeeld, en door zij die willen stoppen daar nu een goede regeling voor te bieden. Daarmee halen we druk van de ketel: dat is niet alleen goed voor de natuur, maar helpt ook om de vergunningverlening weer op gang te krijgen.

Focus niet eenzijdig op stikstof

Een eenzijdige focus op stikstof lost misschien de crisis van vandaag op, maar niet die van de toekomst. Natuurmonumenten stelde eerder al samen met hun partners in Duurzaam Evenwicht vast dat een integrale aanpak van belang is. Want in de nabije toekomst moeten we niet alleen voldoen aan de stikstofregels, maar ook aan regels en afspraken over natuurbescherming, waterkwaliteit, klimaat en mest. Een integrale aanpak voorkomt dat boeren elke paar jaar met een nieuwe eisen worden geconfronteerd: het geeft een langjarig en juridisch houdbaar perspectief.

Help boeren met een duurzaam toekomstperspectief

Het is aan de overheid om dat perspectief nu verder vorm te geven. Natuurmonumenten gaf met andere natuurorganisaties Minister Staghouwer hiervoor alvast enkele handreikingen: ontwerp een ‘afbouwpad’ voor het gebruik van schadelijke stoffen, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd veevoer. Geef boeren ondernemerszekerheid via ondersteuning (in kennis en geld) en met langjarige regelingen voor het leveren van publieke diensten. Betaal boeren voor het omzetten van landbouwgrond naar landschapsgrond: het bevordert extensivering en een ecologische bedrijfsvoering.

Een goede buur

Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten: “Al sinds onze oprichting in 1905 zijn boeren onze buren. We zagen het aantal boeren afnemen en tegelijkertijd boerenbedrijven groeien en intensiveren. Dat is een trend die niet goed is voor de sector en niet goed is voor natuur en landschap. Wij merken in onze gebieden niet alleen de effecten van de langdurige, hoge stikstofdepositie, maar ook de impact van het ingrijpende stikstofbeleid op de boerenbedrijven om ons heen. Geef onze buren duidelijkheid en perspectief. Gebruik de 24 miljard die het kabinet beschikbaar stelt niet alleen om ons uit de stikstofcrisis te investeren, maar juist ook om te werken aan een toekomstbestendig, vitaal platteland voor ons allemaal.”

Lees hier meer over stikstof en natuur

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter