Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten trotse eigenaar van Spuimonding-West

16 maart 2018 | Chantal van Burg

Sinds kort zijn wij de nieuwe eigenaar van de ruim 80 hectare buitendijkse natuur van Spuimonding-West. Dat is de uitkomst van de aanbesteding door de provincie Zuid-Holland van dit unieke getijdennatuurgebied aan het Spui en het Haringvliet. Spuimonding-West maakt daarmee onderdeel uit van de Beningerslikken, waardoor er nu één groot en robuust deltanatuurgebied ontstaat.

Zicht vanaf Spuimonding-West op Beningerslikken

Na de realisatie van de nieuwe natuur in Spuimonding-West in 2014 was Natuurmonumenten al tijdelijk beheerder van het gebied. Zij kwam bij de provincie met haar beheerplan als beste uit de aanbesteding en mag zich daarmee definitief eigenaar en beheerder noemen.

Typisch deltanatuurgebied

Spuimonding-West is één van de ruim twintig deltanatuurgebieden die de provincie Zuid-Holland realiseerde in de Zuid-Hollandse delta en het Benedenrivierengebied. Door de lage ligging ten opzichte van het getij in het Spui en de aanwezigheid van een kreek ontstond er al veel dynamiek in dit nieuwe natuurgebied. Veel van dit soort typische open slikken die regelmatig onderlopen en droogvallen, waren sinds de aanleg van de Haringvlietsluizen verdwenen. Spuimonding-West vormt nu in het Haringvliet samen met onder meer Tiengemeten, de Ventjagersplaten en de Leenheerengorzenpolder een natuurlijke verbinding tussen de Biesbosch en de Noordzeekust.

Rijk aan flora en fauna

Spuimonding-West trekt vanaf de aanleg al veel watervogels, waaronder honderden slob- en krakeenden, wintertalingen en kemphanen en tientallen pijlstaarten, grutto’s en kluten. Ook de grote zilverreiger is een duidelijk waarneembare gast in het gebied. Daarnaast telt het gebied ongeveer 40 broedvogelsoorten waaronder blauwborst, kluut en steltkluut. Qua planten kun je er heemst, klein vlooienkruid, grote kattenstaart en rode ogentroost waarnemen. Maar ook bijzondere pioniersplanten zoals slijkgroen, waterpeper en blauwe waterereprijs op de slikken vinden hier hun plaats.

Recreëren in en rondom het gebied

Bezoekers kunnen de natuurgebieden Spuimonding-West en Beningerslikken in via de Zuidoordsedijk en de Zeedijk in Zuidland. Ook kunnen zij van het prachtige uitzicht genieten vanaf het fietspad langs het gebied en de wandelroute rondom het gebied. Met het beoogde fietspad langs het Spui en Polder Zuidoord, die aansluit op het bestaande fietspad ter plaatse van de uitkijktoren, ontstaat er in de toekomst een lange en aantrekkelijke fietsroute langs het Haringvliet en Spui.

Extra recreatievoorzieningen

De omgeving van de uitkijktoren is al ingericht als een lunch- en rustplek voor fietsers en wandelaars. Vanuit dit punt kun je ook een stukje Spuimonding-West inlopen voor een kort heen-en-weertje. Naast deze voorzieningen wil Natuurmonumenten op de aantrekkelijkste locaties extra bankjes en picknickvoorzieningen inrichten zodat bezoekers nog meer kunnen genieten van het uitzicht op zowel het Spui als het Haringvliet én de omringende natuur.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven