Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten verankerd in de samenleving

16 november 2015 | Natuurmonumenten

Een vorige week aangeboden rapport van prof. mr. Pieter van Vollenhoven aan de kersverse staatssecretaris van Economische Zaken biedt kansen om natuur te verankeren in de samenleving. In zijn conclusies onderstreept Van Vollenhoven dat het natuurbeleid eenduidiger moet worden en de financiering ervan overzichtelijker. Natuurmonumenten, sinds 1905 een burgerbeweging, juicht de bevindingen van de commissie toe.

Natuurmonumenten verankerd in de samenleving

“De vereniging Natuurmonumenten staat midden in de samenleving en beschermt samen met mensen de natuur. We moedigen particulier initatiatief van harte aan. Bij ons zijn de leden eigenaar van de natuur. De commissie heeft een mooi rapport geschreven dat aanknopingspunten biedt om de betrokkenheid van Nederlanders bij het natuurbeleid nog meer te vergroten. We delen onze kennis en ervaringen graag met de nieuwe staatssecretaris”, aldus directeur Marc van den Tweel.

Volgens Van Vollenhoven moeten er Rijksnatuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten komen met voldoende financiering. Ondanks de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies blijft het Rijk verantwoordelijk voor de internationale verplichtingen en voor de zorg voor topnatuur die daarmee samenhangt. In het advies van Van Vollenhoven is het natuurresultaat leidend. De overheid moet in de ogen van Natuurmonumenten verantwoordelijkheid nemen voor een daadkrachtig natuurbeleid met visie en voldoende financiele middelen.

Van den Tweel: “De natuur in Nederland is er slecht aan toe. Vergeleken met andere Europese landen, is de staat van ons natuurareaal erbarmelijk te noemen. Natuur maakt nog maar ruim 15 procent uit van het totale Nederlandse landschap. Het is een schaars goed geworden, waar heel veel mensen afhankelijk van zijn.” Natuurmonumenten hoopt dat dit rapport ook aanknopingspunten biedt voor de nieuwe Omgevingswet, waarmee de overheid de ruimtelijke regels wil vereenvoudigen en samenvoegen.

Er wordt bovendien op dit moment gediscussieerd over de toekomst van de Nationale Parken. Hiertoe geeft prof. mr. Van Vollenhoven waardevolle suggesties. Natuurmonumenten vindt het een harde vereiste dat de opbrengsten van mogelijke verdienmodellen voor deze Nationale Parken rechtstreeks ten goede komen aan het onderhoud en de aankoop van natuur.

Natuurmonumenten