Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten vraagt intrekking luchthavenbesluit Twente

24 maart 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft staatssecretaris Wilma Mansveld gevraagd om het Luchthavenbesluit voor Vliegveld Twente, dat nu ter inzage ligt, in te trekken. Analyse van het besluit wijst uit dat in de omgeving van het vliegveld honderden hectaren bos moeten worden gekapt.

Natuurmonumenten vraagt intrekking luchthavenbesluit Twente

Gebiedsontwikkelaar ADT zegt met het ministerie in overleg te zijn over versoepeling van de regels.

Natuurmonumenten wil dat eerst de gevolgen voor de bossen glashelder zijn, voordat het besluit opnieuw ter inzage wordt gelegd. Gaat het nu om honderden hectares of om enkele honderden bomen?

Niet acceptabel

Een besluit met de strekking ‘we gaan iets zeer ingrijpends doen, maar misschien valt het wel mee’ is niet acceptabel, aldus de natuurorganisatie.

In het Luchthavenbesluit staan de gebieden aangegeven waar vanwege de veiligheid beperkingen gelden. Alle bomen boven een bepaalde hoogte moeten daar verdwijnen. Volgens het besluit geldt dit voor ‘duizenden bomen’.

Nadere analyse maakte duidelijk dat het om honderden hectaren bos gaat. Bos met grote waarde voor de natuur en voor de mensen. Nadat hierover veel onrust ontstond, stelde gebiedsontwikkelaar ADT dat de regels worden versoepeld en dat dan ‘enkele honderden bomen’ worden gekapt.

Omdat niet ADT, maar het Ministerie van Infrastructuur hierover gaat, vraagt Natuurmonumenten staatsecretaris Mansveld om de procedure op te schorten tot helder is wat er gaat gebeuren.

Nut en noodzaak

Overigens wijst Natuurmonumenten het vliegveld af omdat de vliegtuigen in grote delen van Twente geluidsoverlast geven en omdat de regio al een luchthaven heeft. Flughafen Münster-Osnabrück ligt vlak over de grens in Duitsland. Nut en noodzaak van een extra vliegveld in Twente zijn nooit aangetoond.

Noot voor redacties, niet voor publicatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Menno Huge, beleidsmedewerker regio Overijssel/Flevoland van Natuurmonumenten: 06-54295239

Natuurmonumenten