Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten ziet Rijksnatuurvisie als kans

16 april 2014 | Annerieke Velvis

Vrijdag 11 april stemde de ministerraad in met de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ van staatssecretaris Dijksma. Het kabinet zet in op het verbinden van natuur en economie en wil meer mensen betrekken bij de natuur. Natuurmonumenten onderschrijft deze uitgangspunten en onderneemt zelf activiteiten die dit mogelijk maken. Zo geven wij onze achterban van 735.000 leden een grotere rol in het beschermen van natuur in Nederland.

Natuurmonumenten ziet Rijksnatuurvisie als kans

Investeren in natuur loont

Het natuurbeleid is door veranderingen in de samenleving in een nieuwe fase beland. Ondanks het feit dat we samen met de overheid werken aan een robuust Natuurnetwerk Nederland slagen we er nog onvoldoende in om de achteruitgang van natuur te stoppen. De nieuwe Wet natuurbescherming biedt een goede basis om die ambities waar te maken. Natuurmonumenten hoopt dat hierin wordt ingezet op actieve bescherming van bedreigde soorten door leefgebieden te herstellen. Offensief natuurbeleid biedt veel kansen voor lokale betrokkenheid bij de natuur.

Mede-eigenaarschap

In lijn met de visie van staatssecretaris Dijksma gaat Natuurmonumenten haar achterban een grotere rol geven bij het beschermen van natuur in Nederland. Dat stelde algemeen directeur Marc van den Tweel vrijdag 11 april tijdens het Voorjaarsforum, de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Natuurmonumenten.

Omwonenden en andere betrokkenen zullen vaker lokaal natuurbeheer uitvoeren. "Mensen die in de buurt van een natuurgebied wonen zijn er vaak op een bijzondere manier mee verbonden en weten als geen ander wat nodig is om te beschermen en te beleven", licht Marc van den Tweel toe. Met mede-eigenaarschap doelt Van den Tweel op het simpelweg geven van een mening, maar ook op het nadenken over de inrichting van een gebied, het besluiten over een landschapsproject, het kopen van een aandeel van een natuurterrein of het uitvoeren van fysieke onderhoudswerkzaamheden.

Natuurrechten

Deze maand krijgt de samenleving de mogelijkheid om te reageren op de natuurvisie. Daarna wordt een concrete uitvoeringsagenda opgesteld. Uiteraard maakt Natuurmonumenten hier graag gebruik van. In lijn met het rapport ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uit 2013 pleiten we voor het invoeren van natuurrechten. In zo’n systeem komt ruimte voor economische activiteit, maar wel door natuur te koppelen aan de verplichting om die natuur duurzaam te beschermen en te beheren. Natuurmonumenten ziet veel in deze gedachte, en roept staatssecretaris Dijksma van Natuur op dit systeem snel uit te werken en in te voeren.

Annerieke Velvis