Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties overhandigen plan van aanpak stikstof aan kabinet

11 december 2019 | Shanti Haas

Na de boeren en de bouwers, stond vanavond de stem van de natuur centraal in het Catshuis. Marc van den Tweel overhandigde namens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties een plan van aanpak stikstof aan minister-president Rutte en LNV-minister Schouten. In het gesprek riepen de organisaties op tot samenwerking om de natuur te herstellen en de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw.

Zonsopkomst in de duinen

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties geven na afloop van het overleg met minister-president Rutte en minister Schouten aan: “Het was een open en constructief gesprek. De minister-president en minister Schouten waren zeer betrokken en beseften duidelijk hoe belangrijk het is om natuur te herstellen en onze leefomgeving gezond te maken. Het kabinet ziet hoe groot de opgave is.” Natuurorganisaties hebben tijdens het overleg nadrukkelijk de hand gereikt naar andere sectoren: “We willen benadrukken hoe belangrijk het is om polarisatie te stoppen en sectoren te verbinden. De minister-president en minister Schouten hebben toegezegd die handschoen op te pakken.”

De groene organisaties hebben in het gesprek opgeroepen om de stikstofcrisis te benutten als kans voor natuur en alle Nederlanders. Hiervoor is het nodig om fors te investeren in natuurherstel en een robuust natuurnetwerk dat tegen een stootje kan. Maar natuurherstel is alleen mogelijk als er ook minder stikstof in de natuur terecht komt. De uitstoot moet blijvend omlaag en daarvoor is een transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw onvermijdelijk.

Die transitie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van boeren, politiek, bedrijven, industrie, maatschappelijke organisaties, consumenten, wetenschap en burgers. Dit kan alleen gerealiseerd worden als we samenwerken, en als de regering inzet op een lange termijnbeleid met concreet afrekenbare doelen, regelgeving en middelen.

Bekijk hier het volledige plan van aanpak: 'Benut stikstofcrisis als kans voor de natuur en alle Nederlanders'.

Het plan van aanpak werd opgesteld door Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds. Van deze organisaties waren bij het Catshuisgesprek aanwezig: Natuurmonumenten, LandschappenNL, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Logo's natuurorganisaties

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter