Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties teleurgesteld over nieuw Europees landbouwbeleid

28 juni 2021 | Marjolein Koek

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na drie jaar eens geworden over de verdeling van honderden miljarden euro’s aan landbouwsubsidies. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn uiterst teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen over het toekomstige Europese landbouwbeleid.

akkers Bergherbos

In een gezamenlijke reactie met LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, Milieudefensie, Greenpeace, De Natuur en Milieufederaties, Toekomstboeren, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Stichting Demeter stelde Natuurmonumenten: "Ondanks alle groene beloftes wordt het budget van honderden miljarden euro’s, afkomstig van de Europese belastingbetaler, wederom niet gebruikt voor de vergroening van de landbouwsector. Dit betekent een voortzetting van het huidige landbouwbeleid waarbij intensieve, grootschalige landbouw wordt bevoordeeld, met alle schadelijke gevolgen voor natuur, milieu en klimaat."

"Het komt nu op de individuele lidstaten aan om het Europese geld in hun eigen land toch zo duurzaam mogelijk in te zetten. Demissionair minister Schouten heeft keer op keer beloofd om zich hard te maken voor vergroening van de landbouw. Koplopers in de sector laten zien dat dit kan en moeten daarin breed ondersteund worden. We rekenen erop dat de minister zich ten volle inspant om de Europese landbouwgelden in te zetten voor de broodnodige groene transitie van de Nederlandse landbouw." 

Maandag 28 juni kwamen de ministers van Landbouw bijeen om de principeovereenkomst goed te keuren. In juli volgt de stemming in het Europees Parlement. De verwachting is dat het akkoord door een ruime meerderheid wordt goedgekeurd.

Nationaal Strategisch Plan

Fundamenteel onderdeel van het nieuwe akkoord is dat iedere lidstaat vanaf 2023 zelf mag beslissen welke groene landbouwmaatregelen ze willen bevorderen. Dat moet zichtbaar worden in het Nationaal Strategisch Plan. Het ministerie van LNV zal een concept de komende week presenteren op een conferentie op donderdag 1 juli. Voor het eind van het jaar moet het definitieve plan naar Brussel worden gestuurd.

Pleidooi voor groener beleid

Natuurmonumenten zal met de collega-organisaties pleiten om het plan zo groen mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld door maatregelen die ruimte geven aan biodiversiteit op landbouwgrond, de transformatie van het veenweidegebied, bijdragen aan de overgangszones rondom Natura 2000 gebieden en maatregelen die helpen de uit- en afspoeling van nitraat te voorkomen.

 

Marjolein Koek

Persvoorlichter landelijk & oost (Gld)