Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nederland, het natte land

14 december 2020 | Natuurmonumenten

Nederland is een waterrijk land. En toch is het ’s zomers op veel plekken (te) droog. Dat komt mede doordat we neerslag zo snel mogelijk afvoeren. Deze vijf natuurgebieden helpen om water juist vast te houden.

De Onlanden - Nederland, het natte land

De Onlanden

Dicht bij de stad Groningen ligt De Onlanden, een natuurgebied van circa 3.500 aaneengesloten voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water. Bij langdurige, hevige regenval zorgt dit natuurgebied ervoor dat de stad-Groningers droge voeten houden. Het moerasachtige gebied is een paradijs voor veel vogelsoorten. De grote zilverreiger, die hier veel voorkomt, is onbetwist het icoon van De Onlanden. Maar ook de otter is een graag geziene gast.

Fochteloerveen - Nederland, het natte land

Het Fochteloërveen

Fochteloërveen

Tot aan de horizon veen, veen en nog eens veen. Op de grens van Friesland en Drenthe ligt een uitgestrekt natuurgebied, het Fochteloërveen. Een gebied dat tot de verbeelding spreekt met vogels als de kraanvogel en de blauwe kiekendief. Het Fochteloërveen is een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. Hoogveen ontstaat alleen op plekken waar regenwater blijft staan en veenmos groeit. Het mos zuigt het regenwater als een spons op en groeit boven de omgeving uit.

Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld is een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Het veenlandschap stamt nog uit de middeleeuwen. In de loop van de tijd klinkt het veen steeds verder in. Natuurmonumenten beheert samen met boeren het natuurgebied. En die samenwerking werpt zijn vruchten af. In het voorjaar broeden hier veel weidevogels.

Wijffelterbroek - Nederland, het natte land

Wijffelterbroek

Wijffelterbroek

Het Wijffelterbroek is van oorsprong een kletsnat gebied. Regen- en kwelwater stroomden door moerassen weg richting de Maas. Door eerder gegraven sloten en beken te dempen zorgt Natuurmonumenten ervoor dat het Wijffelterbroek weer veel water kan vasthouden. De moerassen en natte bossen voorkomen dat er verder stroomafwaarts wateroverlast ontstaat. Tegelijkertijd is de impact van extreem droge zomers veel minder groot. Het gebied is zo weer de groene spons van weleer.

Ankeveense Plassen

Het is een doolhof aan plassen, petgaten en legakkers, daar in de Ankeveense Plassen. In de tijd van de turfwinning is veen weggehaald uit de petgaten. De turfstekers legden het op smalle stroken land om te drogen. Dat zijn de legakkers. Door golfslag gingen veel smalle legakkers verloren en ontstonden grote plassen. Het gebied is een oase van rust en een walhalla voor vogels.

Verder lezen

De natuur kan ernstig lijden onder droogte. Natuurmonumenten vindt dat verdroging van natuur moet worden voorkomen. Lees hier welke problemen er ontstaan door droogte en wat er volgens ons onder meer mogelijk is om verdroging tegen te gaan. Voor dieren kan droogte de genadeklap betekenen. Lees hier over verliezers en winnaars

 

Natuurmonumenten