Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nederland, steun de EU herstelwet voor natuur

13 november 2023 | Marjolein Koek

Op 9 november is een voorlopig akkoord gesloten over de tekst van de Europese natuurherstelwet. Natuurmonumenten kijkt met een gemengd gevoel naar het resultaat, maar ziet hierin een belangrijk startpunt om natuur in Nederland en Europa weer gezond te maken.

Herfst in de Alde Feanen: de regenluchten geven prachtige zonsondergangen

Het akkoord over de natuurherstelwet omhelst weer alle ecosystemen die oorspronkelijk in het wetsvoorstel waren opgenomen, dat is goed nieuws. Tegelijkertijd zijn de artikelen afgezwakt ten opzichte van het eerdere voorstel van de Europese Commissie en de positie van de Raad. Het is teleurstellend dat er veel uitzonderingen zijn opgenomen en dat de verplichtingen voor de lidstaten wel erg flexibel zijn.

Noodzaak voor natuur, klimaat en samenleving

De Europese Natuurherstelwet biedt Nederland en Europa een unieke kans om de jarenlange teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en werk te maken van het broodnodige herstel. De wet is van levensbelang voor onze natuur en bovendien nodig om toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en gezondheid aan te kunnen.

Verslechteringsverbod

Afgelopen voorjaar dreigde de Europese natuurherstelwet weggestemd te worden. Heikel punt voor Nederland was het Verslechteringsverbod. Dat verbod betekent dat herstelde natuur en beschermde habitattypen niet mogen verslechteren. Dat is nodig om te voorkomen dat natuurherstel niet hand in hand gaat met voortgaande verslechtering van de natuur. 

Uiteindelijk werd een compromisvoorstel over de wet door het Europees parlement in juli tóch aangenomen. Vervolgens moesten de drie Europese instellingen (Parlement, Commissie en Lidstaten) op zoek naar consensus, die vorm kreeg in het voorlopig akkoord van 9 november. Het verslechteringsverbod is nu afgezwakt van een resultaatverplichting naar een inspanningsverplichting. Ook is er een noodrem-procedure ingevoerd voor biodiversiteitsherstel in agrarisch gebied als bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld oorlogen) dat noodzakelijk maken voor de voedselzekerheid.

Nu is het aan het Europees Parlement en de lidstaten om hun finale oordeel te vellen over de wettekst. Natuurmonumenten roept nu op tot volledige steun. Ondanks de vele concessies die zijn gedaan is dit voorlopige akkoord een belangrijk startpunt om natuur in Nederland en Europa weer gezond te maken.

Brede maatschappelijke steun

Meer dan 1 miljoen Europese burgers, tekenden eerder al voor de wet getekend. Meer dan 6.000 wetenschappers, 100+ bedrijven en meer dan 200 NGO’s drongen bovendien aan op een sterke en ambitieuze natuurherstelwet. Nederland keurde vorig jaar met de EU het globaal biodiversiteitsakkoord goed op COP15 in Montreal. De Europese natuurherstelwet geeft mede uitvoering aan dit akkoord. Natuurmonumenten hoopt en verwacht daarom een positieve stem van Nederland voor deze wet.  

Niet alleen de Nederlandse regering moet over de wet stemmen. Ook de Nederlandse leden van de milieucommissie van het Europees Parlement – Jan Huitema (VVD), Mohammed Chahim (PvdA), Esther de Lange(CDA), Bas Eickhout (GL), Anja Hazekamp (PvdD)) - zullen eind november over de tekst moeten stemmen. Deze stemming zal ook beslissend zijn voor de wet.

 

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter