Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nederlands stikstofbeleid moet meer bijdragen aan herstel van de natuur

29 mei 2019 | Shanti Haas

Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet meer verleend worden op basis van het huidige Programma aanpak Stikstof (PAS). Die uitspraak deed de Raad van State vandaag in processen die waren aangespannen door MOB en Leefmilieu en de Werkgroep Behoud de Peel. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.

vergrassing door stikstof

Stikstof moet omlaag

Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten: “Nederland is een klein en druk land met veel belangen. De stikstofuitstoot in ons land hoort tot de hoogste ter wereld. Deze overdaad aan stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland.” Daling van de hoeveelheid stikstof moet volgens Natuurmonumenten dan ook topprioriteit krijgen. Wams: “We zijn verheugd met de reactie van minister Schouten die aangeeft deze ambitie te delen.”

Het is zaak om tot een vergunningstelsel te komen waardoor de natuur in Nederland écht herstelt en tegelijkertijd ruimte te bieden voor economische activiteiten. Natuurmonumenten vindt het essentieel om nu samen te werken met alle betrokken partijen aan een effectieve systematiek. De Kringloopvisie van minister Schouten is daarbij een belangrijk kompas. Wams: “De huidige stikstofdepositie is nog steeds te hoog. We moeten daarom niet alleen prioriteit geven aan serieuze stikstofdaling, maar ook de opgebouwde natuurschade herstellen.”

Hypotheek op de toekomst

De Raad van State heeft geoordeeld dat bij vergunningverlening niet meer mag worden vooruitgelopen op een verwachte daling van stikstof in de toekomst, terwijl resultaten nu nog niet bereikt zijn. Voor toekomstige vergunningverlening is het essentieel geworden dat er stevige resultaten bereikt worden met brongerichte maatregelen. Natuurwetgeving geeft geen ruimte meer voor verdere verslechtering van de natuur: een uitspraak die onvermijdelijk was. Wams: “De PAS werd steeds meer een hypotheek op een toekomst die niet werd ingelost. Bronmaatregelen bleven in praktijk teveel achter.”

Programma Aanpak Stikstof

De overdaad aan stikstof in onze leefomgeving is het grootste natuurprobleem van Nederland. Het dichtgroeien van open landschappen als heide en duinen, en het verlies van planten en dieren, is daarvan het gevolg. Om de natuur te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de overmatige stikstofuitstoot, startte de overheid in 2015 het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Doel is om stikstofproblemen in natuurgebieden te verminderen en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het PAS bestaat uit twee soorten maatregelen: maatregelen die ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot kleiner wordt (brongerichte maatregelen) en maatregelen om de natuur te herstellen (herstelmaatregelen). Desondanks is de hoeveelheid stikstof in onze leefomgeving de voorbije jaren niet gedaald. Het is nu aan alle betrokken partijen om écht te investeren in significante afname van de stikstofuitstoot in Nederland. 

Lees hier ons standpunt over de PAS. 

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter