Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw leven voor het veen in het Naardermeer

05 februari 2018 | Angelique Aerts

In het Naardermeer is ruimte gecreëerd voor nieuw rietland met stukken veenmos.

Rietlanden

Natuurmonumenten heeft eind januari een groot herstelproject afgerond in het Naardermeer. Om het bijzondere veenmosrietland terug te krijgen is de afgelopen maanden ruim acht hectare grond afgegraven. Op deze plek ontstaat de komende jaren nieuw rietland waarin zeldzame planten zich thuis voelen.

Regelmatige bezoekers van uitzichtpunt de Muggenbult in het Naardermeer is het niet ontgaan. Waar eerst een groot grasveld lag met hier en daar een struik, ligt nu een grote waterplas.

“Het lijkt nog een bouwplaats, maar over een paar maanden herken je het niet meer terug”, vertelt boswachter Hanne Tersmette van Natuurmonumenten. “Hier is straks een grote rietvlakte met stukken veenmos, allerlei bijzondere planten en hopelijk ook broedvogels. Van de week zag ik al een paar zilverreigers en watersnippen aan de randen, dus het begin is er!”   

Werkzaamheden

Door plaggen en kappen van bomen en struiken krijgt het veenmosrietland de kans zich te herstellen. Deze maatregelen bevorderen ook de kwaliteit en het herstel van overjarig riet, waar moerasvogels en andere dieren zich graag verschuilen. Allerlei beschermde dieren en planten profiteren hiervan, zoals de purperreiger (zie foto) die zijn nest in het overjarig riet maakt, en de schuwe roerdomp. Voor de beschermde groenknolorchis is het Naardermeer een van de belangrijkste vindplaatsen van Europa. Deze orchidee groeit op trilveen en veenmosrietland in laagveengebieden.

New LIFE for Dutch Fens

De werkzaamheden zijn onderdeel van het herstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ dat in acht laagveengebieden van Nederland wordt uitgevoerd. Omdat deze veengebieden, met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren, is er een grote financiële bijdrage vanuit het Europese LIFE-project ‘New Life for Dutch Fens’.

Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Tersmette: “Het gaat in Europa niet goed met deze bijzondere natuur. Als je niets doet, verdwijnt het en daarmee ook alle zeldzame planten en dieren die er leven. Soorten met prachtige namen als ronde zonnedauw, wolfsklauw, moeraskartelblad. Die hopen we hier straks weer te zien.”

Kom kijken

Wil je het resultaat met eigen ogen zien? Loop dan naar het uitzichtpunt op de Muggenbult vanaf Gasterij Stadzigt, een korte wandeling van 2,5 kilometer.

Dit project is mogelijk gemaakt vanuit het Europese LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’. LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts