Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw natuurgebied aangekocht bij Spijkenisse

27 juli 2017 | Annerieke Velvis

Ten oosten van Spijkenisse heeft Natuurmonumenten 40 hectare natuurontwikkelingsgebied gekocht: de Wolvenpolder.

Nieuw natuurgebied aangekocht bij Spijkenisse

Moeras, kruidenrijk grasland en watervogels

De Wolvenpolder is nog een jong natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Door herstel van het waterpeil kunnen rietmoeras en kruidenrijk grasland ontstaan. Moerasgebieden zijn van groot belang voor water- en moerasvogels als roerdomp en rietzanger, maar ook voor libellen, vissen, amfibieën en de bijzondere noordse woelmuis. De kruidenrijke graslanden liggen om het moeras heen en zijn bijvoorbeeld belangrijk voor bijen en vlinders. Het beheer van Natuurmonumenten is erop gericht om deze ontwikkelingen te bevorderen.

Onderdeel Natuurnetwerk Nederland

De Wolvenpolder maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De overheid heeft het gebied aangekocht en in 2014/2015 ingericht als natuurgebied. Met de inrichting is het gebied zo aangepast dat het waterpeil in de Wolvenpolder kan worden opgezet zonder dat de omgeving last krijgt van hoge waterstanden. Ook zijn er verschillende voorzieningen aangelegd om mensen te kunnen laten genieten van het gebied, zoals een wandelroute, een parkeerplaats en een vogelkijkhut.

Annerieke Velvis